Voltijds Vast


Organisatie
Arktos
Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.

Want het kan wél.
www.arktos.be

Als financieel directeur van Arktos zit je mee aan het stuur van onze organisatie. Je beheert op een professionele en creatieve manier de vele financiële stromen in onze complexe organisatieomgeving. Je volgt actuele ontwikkelingen rondom het zakelijk beheer/management van een social profit organisatie en maakt de vertaalslag naar Arktos.

Je stuurt ons administratief en financieel beleid centraal aan en bent daarbij tevens de gesprekspartner van onze directeurs. Je zet hiervoor zowel jouw technische expertise als jouw strategisch en beleidsmatig inzicht in.
Voel je je aangesproken door deze functie, wordt je geprikkeld door onze organisatie en onze missie? Lees hieronder meer over de functie en solliciteer via onze website.
Functie
• Je coördineert de financiële en administratieve werking van de organisatie.
• Je voert de financiële analyse uit en werkt het globaal financieel plan uit.
o Je maakt de begroting op.
o Je bent eindverantwoordelijke van de boekhouding en voert de controle uit.
• Je volgt en maakt contracten en overeenkomsten op.
• Je bouwt een intern en extern netwerk uit.
• Je doet ontwikkelingswerk i.f.v. nieuwe financieringsbronnen en mogelijkheden.

• Je rapporteert aan de algemeen directeur en werkt nauw samen met de andere directeurs, administratieve verantwoordelijke/medewerkers en stafmedewerkers.
• Je geeft leiding aan de administratief verantwoordelijke.
• Je begeleidt en ondersteunt de directeurs en de administratief medewerkers.
• Je geeft mee vorm aan het strategisch en organisatorisch beleid van Arktos.
• Samen met de algemeen directeur sta je garant voor de toekomstgerichte ontwikkeling en het dagelijks beleid van de coördinatiedienst.
• Je bent lid van de raad van bestuur, de algemene vergadering, de directievergadering, het dagelijks bestuur van de coördinatiedienst en de personeelscommissie.
• Je neemt deel aan interne werkgroepen en vergaderingen op het niveau van de coördinatiedienst en organisatie.
Profiel
● Je beschikt over een masteropleiding in een financieel-economische richting of een gelijkwaardige deskundigheid op basis van ervaring.
● Je hebt ervaring in een functie op directieniveau.
● Je kan visie en een beleidsstrategie ontwikkelen en deze in de praktijk brengen.
● Je werkt nauwgezet, planmatig, oplossings- en resultaatgericht.
● Je kan op een actieve manier externe partnerschappen (vb. werkgeversfederatie, de bank … ) uitbouwen en onderhouden.
● Je kan mensen aansturen en coachen.
● Je beschikt over goede verbale en schriftelijke communicatievaardigheden.
● Je beweegt je vlot in een brede en complexe organisatie.
● Je bent flexibel in het opnemen van uiteenlopende taken.
● Je bent bereid je sporadisch te verplaatsen naar onze Arktos-regio’s en beschikt over een rijbewijs B.
Aanbod
● een gevarieerde job in een dynamische en uitdagende werkomgeving;
● een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling;
● een rijke leeromgeving met veel kans tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
● ruime professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen;
● een enthousiast en professioneel team;
● verloningspakket Paritair comité 329 barema L1 + volledige 13de maand en forfaitaire onkostenvergoeding;
● standplaats Leuven;
● voorkeur startdatum: half februari 2019
Solliciteren
Contactpersoon: Erik Vanwoensel
Reageren voor: 02/01/2019

• Solliciteren kan je tot en met 1 januari 2019 via het sollicitatieformulier op https://arktos.be/nl/solliciteren/financieeldirecteur • De procedure bestaat uit: o Een open rondetafelgesprek op 9 januari 2019 in de namiddag waarbij de gelegenheid geboden wordt de organisatie en de functie in al haar facetten beter te leren kennen. Daarop aansluitend volgt een eerste verkennend gesprek. o In een tweede ronde volgt, in voorkomend geval, een uitgebreidere selectieronde op 14 januari 2019 in de voormiddag. o In een derde ronde volgt, in voorkomend geval, een extern assessment. • Je ontvangt op 3 januari 2019 bericht of je al dan niet wordt uitgenodigd op de eerste ronde. • Voor meer informatie kan je terecht bij Erik Vanwoensel, algemeen directeur (0476560262).