Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;

 het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;

 het beheer van het beleid inzake gezinsbijslagen in Brussel;

 de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;

 het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;

 meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;

 de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;

 ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;

 de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

De vacante betrekking bevindt zich bij de dienst Budget, Financiering en Monitoring en meer in het bijzonder de cel Financiële controle, die in twee secties onderverdeeld is:

 de controlefunctie instellingen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van financiële controles binnen de erkende vestigingen en instellingen. Zij vertaalt deze controles in heldere en beknopte rapportages voor de beheersorganen van Iriscare;

 de financiële controlefunctie van de particuliere kinderbijslagfondsen is verantwoordelijk voor het opstellen en gebruiken van financiële rapportages op basis van het rekeningstelsel van de fondsen. Zij is ook verantwoordelijk voor het registreren, regulariseren en bestraffen van inbreuken.

Deze nieuwe eenheid zal bestaan uit 3 personen per afdeling plus een manager, in totaal 7 personen.

Functieomschrijving

Wil je je carrière een nieuwe boost geven binnen een dynamische Brusselse overheidsorganisatie?

Ben je vertrouwd met cijfers, financiële analyse en boekhouding?

Komt een openbaar ambt overeen met jouw waarden?

Wat als de job van financieel controleur voor jou is gemaakt?


Jouw taken :

 je voert financiële controles uit, voornamelijk op afstand en af en toe ter plaatse, in de

instellingen waarvoor Iriscare verantwoordelijk is (voornamelijk instellingen voor ouderen,

gehandicapten, thuisbegeleidingsdiensten en centra voor functionele revalidatie);

 je beheert financiële controledossiers en stelt financiële rapportages op voor deze

instellingen;

 je voert pre-audit analyses uit met het oog op een betere afstemming van de audits op het

terrein en het ontwarren van kritische punten;

 je geeft advies over financiële analyses;

 Je houdt je kennis van wetgeving en processen op peil en deelt je kennis met je collega's.


Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Michel Bomboir - Eerste attaché bij de dienst Budget, Financiering en Monitoring

Mail: michel.bomboir@iriscare.brussels

Profiel

Wij zoeken naar een medewerker die in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelorsdiploma) in de boekhouding of economie.

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Aanbod

Contract van onbepaalde duur.

Minimumloon zonder ervaring: 32.930,35 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Uw verworven

anciënniteit in de openbare sector wordt automatisch gevaloriseerd in verhouding tot uw verrichte

prestaties. Voor de in de particuliere sector verworven anciënniteit kan een verzoek om valorisatie

worden ingediend die eveneens in verhouding is tot uw verrichte prestaties.

Voordelen:

• flexibel uurrooster in een 38-urenweek

• werkzekerheid

• 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)

• telewerk mogelijk

• hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)

• maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag

• eindejaarstoelage

• vakantiegeld

• mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het

station Brussel-Luxemburg

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets

• toegang tot een sociale dienst

Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest