Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • het beheer van het beleid inzake gezinsbijslagen in Brussel;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
 • ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

De vacature behoort tot de dienst Strategische Ondersteuning, die 10 medewerkers telt. Deze dienst beheert de beleidsprocessen voor alle sectoren van de zorginstellingen in Brussel. De dienst heeft de volgende taken :

 • Het voorbereiden van wijzigingen in beleid en regelgeving;
 • Voorbereiding van de begroting voor een nieuw beleid;
 • Plannen en organiseren van jaarlijkse vergaderingen van technische commissies, werkgroepen, enz.;
 • Vaststellen welke vernieuwingen moeten worden getest via proefprojecten en oproepen tot het indienen van projecten;
 • Ontwikkelen/bijwerken van overeenkomsten met zorginstellingen;
 • De besluitvorming van de bestuursorganen van Iriscare voorbereiden door het opstellen van nota's en adviezen;
 • Zorgen voor extern overleg met de voornaamste belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het veld, ministeriële kabinetten, federaties, ziekenfondsen, enz.;
 • Initiëren en beheren van strategische projecten/studies voor beleidsontwikkeling;
 • De antwoorden op parlementaire vragen coördineren;
 • Samenwerken met de juridische dienst (regelgeving) en de dienst Budget (budgettering).

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging in een jonge en dynamische organisatie?

Hou je ervan om cijfers en gegevens nauwgezet en efficiënt te beheren en hierover te adviseren?

Lees dan zeker verder, want Iriscare heeft de job voor jou!

Jouw taken :

 • Je adviseert het management en de beheersorganen over statistische gegevens;
 • Je maakt kostenramingen op basis van verschillende hypothesen;
 • Je analyseert verschillende gegevens uit interne en externe bronnen (
 • Je maakt financiële nota's en verslagen op;
 • Je berekent de kosten van de hulp- en zorginstellingen;
 • Je beheert statistische en financiële gegevensbanken;
 • Je neemt een solidaire houding aan en draagt bij aan een positieve teamgeest.
 • Wij voorzien een opleiding omtrent de bevoegdheden die tot de dienst en het departement behoren.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Sara Olislagers - Directeur van de dienst Hulp- en Zorginstellingen

Sara.olislagers@iriscare.brussels

Profiel

Wij zoeken naar een medewerker die in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type.

Een diploma in het domein economie, management of sociologie is een pluspunt.

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Anderen competenties:

• Kennis van statistieken is vereist;

• Kennis van Beleid Hulp- en Zorginstellingen is een pluspunt.

Om aangeworven te kunnen worden, moet je:

• Belg zijn of inwoner van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte of inwoner van de Zwitserse Bondsstaat, aangezien de functie geen deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt/ niet tot doel heeft het algemeen belang van de Staat of andere overheidsinstanties te beschermen.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden, enz.) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Aanbod

Minimumloon zonder ervaring: 45.575,72 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Uw verworven anciënniteit in de openbare sector wordt automatisch gevaloriseerd in verhouding tot uw verrichte prestaties. Voor de in de particuliere sector verworven anciënniteit kan een verzoek om valorisatie worden ingediend die eveneens in verhouding is tot uw verrichte prestaties

Voordelen:

• flexibel uurrooster in een 38-urenweek

• werkzekerheid

• 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)

• telewerk mogelijk, in functie van de organisatie van de dienst (na een proefperiode van zes maanden)

• hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)

• maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag

• eindejaarspremie

• vakantiegeld

• mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets

• toegang tot een sociale dienst

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest