Profiel

Uw profiel
- U hebt een diploma gelinkt aan facilitymanagement;
- U hebt een aantoonbare professionele ervaring van minstens 8 jaar in facilitymanagement;
- U hebt ervaring met het beheer van servicecontracten (verzekering, energie, schoonmaak, enz.);
- U hebt een goede kennis van overheidsopdrachten;
- U moedigt innovatie en zin voor initiatief aan om zo onze dienstverlening voortdurend uit te breiden en te verbeteren;
- U bent vertrouwd met de Belgische culturele en museale sector;
- U beschikt over een goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands;
- U werkt nauwgezet en methodisch en u hebt een goed praktisch inzicht;
- U bent georganiseerd, flexibel en creatief;
- U werkt graag in teamverband, maar u kunt uw eigen werk ook zelfstandig organiseren;
- U hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent in staat om initiatieven te nemen.
- U bent sociaal en heel klantgericht;
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.)
- U bent vertrouwd met flexibele werktijden.

Organisatie

De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.

Aanbod

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding vanaf maart 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.

Functieomschrijving

Uw taken
De belangrijkste taken van de Facilitymanager:
- Zorgen voor het dagelijks beheer (toezicht en operationele interventies) en voor de facilitaire noden van de Stichting Kanal op het vlak van gebouwen, technische installaties en uitrusting, en in het bijzonder:
o Actief meewerken aan de uitwerking van de strategie op het vlak van vastgoedbeheer en privatiseringen (ter ondersteuning van de dienst Concessie en Privatisering) van de Stichting Kanal op middellange en lange termijn;
o Het definiëren en organiseren van het beheer van de gebouwen die de Stichting in gebruik of in eigendom heeft om het beheer van de onroerende goederen en de kostenbeheersing te optimaliseren;
o Het ontwikkelen, structureren en beheren van de projectelementen die worden uitgevoerd door de Stichting met betrekking tot de verschillende aspecten van het facilitymanagement en de veiligheid;
o Het opvolgen van de uitvoering van de wettelijke controles op de bestellingen (overheidsopdrachten);
o Het opvolgen en monitoren van het geheel van kosten en uitgaven van de contracten en de exploitatiekosten op continue basis optimaliseren.
- Het operationele, dagelijkse beheer van de site en haar omgeving en toezicht houden op de teams die, indien nodig, met die taken zijn belast, wat inhoudt:
o Visuele inspectie van de technische installaties en op regelmatige basis de uit te voeren onderhouds-/herstellings-/schoonmaakwerken identificeren;
o Inspelen op de technische vragen van de verantwoordelijken van het vastgoedbeheer en van de uiteenlopende gebruikers van de site;
o Definiëren, coördineren en controleren van de interventies van externe technische dienstverleners (veiligheid, schoonmaak, onderhoud);
o De opvolging en de controle verzekeren van het energieverbruik en de verbruiksgoederen;
- Het voorbereiden en coördineren van de nodige aanpassingen voor evenementen die op de site worden georganiseerd;
- Deelnemen aan bezoeken van derden in het kader van privatiseringen om de opvolging van de technische aspecten te verzekeren;
- Het ontwikkelen en implementeren van een effectieve dynamiek om de sociale en milieuverantwoordelijkheid van de Stichting te waarborgen;
- Deelnemen aan beheersvergaderingen en de opvolging verzekeren – ook administratief – van de beslissingen van de leidinggevenden;
- Waken over de uitvoering, de uitrusting en het goede beheer van de workshops van de Stichting;
- Waken over het behoud, het juiste gebruik en de eventuele verbetering van de gebouwuitrusting (in samenwerking met de museumdirectie).

Uw verantwoordelijkheden
Als Facilitymanager voert u uw taken uit onder leiding van de Directie Gebouwen met als belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden van de afdeling om een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken te verzekeren;
- De opvolging verzorgen, evalueren en eventueel aanpassingen voorstellen aan de organisatieprocessen om een optimale kwaliteit en efficiëntie te verzekeren;
- De medewerkers aansturen en motiveren om hen aan te moedigen om tot de best mogelijke prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling te komen;
- De expertise en ervaringen gebruiken en delen om optimaal te functioneren bij de opvolging van dossiers die strategisch belangrijk zijn voor de activiteiten van de Stichting, en tegelijkertijd een goede interne communicatie te verzorgen;
- De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
- Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van de dienst facilitymanagement van de Stichting te verbeteren;
- De jaarlijkse budgetten afbakenen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.
Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest