Profiel

 • Je hebt minstens een Bachelor diploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse, eventueel gestaafd door een opleiding kunstgeschiedenis, archeologie, geschiedenis, restauratie en/of monumentenzorg,...
 • Je bent een harde werker, nauwgezet en gedreven.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je kan enthousiast communiceren met collega’s en vrijwilligers en weet een groep vrijwilligers van nabij betrokken te houden. Je bent empathisch en diplomatisch.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Ervaring met collectieregistratie, collectiezorg of met religieus erfgoed zijn absolute pluspunten.
 • Ervaring met projectwerking, publiekswerking en vrijwilligerswerking zijn pluspunten.
 • Je vindt je in de waarden die de erfgoedcel en haar team uitdragen.

Organisatie

zuidwest

De projectvereniging zuidwest vormt al 26 jaar de culturele verbinding tussen de 13 steden en gemeenten van de streek. De projectvereniging bouwt aan een culturele en creatieve regio. Omdat cultuur ontmoeting is, verbeelding, diversiteit, kwaliteit, ondernemen... en vooral verbinding. Zuidwest omvat een deelwerking rond bovenlokale cultuurwerking, een cultureel-erfgoedcelwerking en de werking rond UiTPAS zuidwest. Als erfgoedconsulent ga je aan de slag in de cultureel-erfgoedcelwerking.

De erfgoedcel begeleidt de vele lokale kerkfabrieken, verenigingen vrijwilligers, gemeentes en andere betrokkenen in de zorg, registratie en waardering van het roerend en immaterieel erfgoed in de de streek. Aan de hand van concrete lokale begeleiding sensibiliseert en ondersteunt de erfgoedcel in de duurzame zorg voor dit erfgoed. Als consulent ondersteunt niet-professioneel beheerde collecties in de streek en neem je heel wat acties op die geforumeerd werden in het erfgoedbeleidsplan, onder strategische doelstelling 2. Je werkt samen met collega's en het erfgoednetwerk, en werkt richting samenwerking, registratie, collectiewaardering, afstemming en een regionale collectie samenwerking.

Als consulent opereer je binnen de erfgoedcel en word je aangestuurd door de coördinator erfgoed.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende en gevarieerde job binnen een flexibele werkomgeving, inclusief de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een werkplek in huis Leiedal, gedeeld met andere streekorganisaties.
 • Een verloning volgens PC329, B1c, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisativerzekering en een vergoeding woon-werkverkeer.
 • Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden.

Functieomschrijving

 • Je maakt deel uit van het zuidwestteam waar je binnen de erfgoedcel dag na dag bouwt aan de erfgoedcelwerking in Zuid-West-Vlaanderen. Als een teamspeler sleutel je mee aan de andere projecten van de erfgoedcel en de projectvereniging.
 • Je begeleidt en coördineert lokale groepen bij de registratie en/of waardering van erfgoedcollecties. Je doet dit ter plekke, in samenwerking met lokale projectgroepen en met andere partners. Je neemt zowel intense trajecten op, als meer vrijblijvende begeleidingen:
  • Je coördineert en begeleidt planmatige registratie acties zoals Goddelijke huisraad verder uit
  • Je coacht lokale registratietrajecten
  • Je initieert thematische zwerfgoed-acties
 • Je neemt een eerstelijnsfunctie op. Je beantwoordt vragen, adviseert, biedt expertise, bundelt kennis en werkt zo ook aan een set duurzame ondersteuningsmaatregelen vanuit de erfgoedcel (bv. uitleenmateriaal, groepsaankoop, handleidingen, vormingen, good practises,...).
 • Je volgt het thema en de ontwikkelingen rond collectiezorg en collectibeleid nauw op. Je onderhoudt nauwe contacten met o.a. musea en archieven uit de steek, heemkringen, provincie West-Vlaanderen, het erfgoeddepot Trezoor, landelijke dienstverleners, het bisdom, de IOED,...
 • Je coördineert de vormingsinitiatieven en uitleendienst.
 • In samenwerking met de collega’s van de erfgoedcel betrek je het thema en netwerk in de werking van de erfgoedcel. Je ondersteunt lokale spelers en de erfgoedcel in de uitwerking van hun projecten.
 • Je ondersteunt netwerken en overlegmomenten rond collecties en erfgoedzorg, en werkt nauw samen met Trezoor, het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.
Solliciteren
 • Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende en gevarieerde job binnen een flexibele werkomgeving, inclusief de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een werkplek in huis Leiedal, gedeeld met andere streekorganisaties.
 • Een verloning volgens PC329, B1c, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisativerzekering en een vergoeding woon-werkverkeer.
 • Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden.
Reageren voor: 16/08/2021
Solliciteren
 • Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende en gevarieerde job binnen een flexibele werkomgeving, inclusief de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een werkplek in huis Leiedal, gedeeld met andere streekorganisaties.
 • Een verloning volgens PC329, B1c, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisativerzekering en een vergoeding woon-werkverkeer.
 • Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden.
Reageren voor: 16/08/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen