Organisatie

Museum Dhondt-Dhaenens

Museum Dhondt Dhaenens is een onafhankelijke culturele organisatie die wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, zowel voor haar kunstwerking als voor haar erfgoedwerking.

MDD werd in 1967 opgericht door het echtpaar Dhondt-Dhaenens, dat zijn collectie schonk aan de stichting met als opdracht de kunstcollectie toegankelijk te maken voor het publiek en vernieuwende culturele manifestaties en tentoonstellingen te organiseren.

Dankzij het engagement van kunstenaars en de vele private en publieke partners door de jaren heen, kan het museum spraakmakende tentoonstellingen presenteren.

Functieomschrijving

De erfgoedconservator moet op een kwalitatieve en efficiënte manier het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van MDD beheren en ontsluiten binnen het vooropgesteld beleid.

De conservator rapporteert hiërarchisch en functioneel aan de directeur en het dagelijks bestuur (Uitvoerend Comité) van het museum en maakt deel uit van het managementteam.

Volledige vacature

Profiel

Kennis
—Grondige kennis van en inzicht in het eigen vakgebied (kunstgeschiedenis en museale werking);
—kennis van de preventieve conservering van collecties en de bewaringsruimten;
—kennis van de culturele sector en concrete context van MDD;
—kennis van toepasselijke wet- en regelgeving (lokaal, Vlaams, federaal, internationaal);
—deontologische code ICOM kennen en onderschrijven;
—inzicht in management en organisatie;
—relevante en nuttige kennis van informaticatoepassingen eigen aan de sector en relevante actoren;
—gesproken en geschreven kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Vaardigheden en attitudes
—Zelfstandig kunnen werken;
—collegiaal in teamverband en tactvol omgaan met medewerkers;
—loyaal en respect voor deontologie;
—flexibel zijn en kunnen omgaan met stress;
—organisatietalent/planmatig kunnen werken, resultaatgericht en probleemoplossend denken;
—voeling hebben met de maatschappelijke context waarbinnen de musea opereren;
—communicatief vaardig zijn (zowel schriftelijk als mondeling).

Aanbod

Weddeschaal: B1a in PC 329.01

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen