Organisatie

Kopa Oost Vlaanderen

KOPA begeleidt in heel Vlaanderen mensen naar een duurzame tewerkstelling. Dit realiseren we door opleiding, begeleiding naar werk en coaching op de werkvloer. We geloven in een warme en solidaire samenleving en zetten resoluut in op een inclusieve en empowerende aanpak. Check onze website voor meer info: vzwKOPA - Startpagina (weebly.com)

In deze functie coach je werknemers met gezondheidsproblemen, een arbeidsbeperking en/of specifieke ondersteuningsnoden met het oog op het beter functioneren in hun job. Je ondersteunt de werknemer via gesprekken en job- en taalcoaching in het kader van inwerking, jobbehoud, heroriëntatie en/of re-integratie.

Functieomschrijving

 • Je coacht - fysiek en online - werknemers op de werkvloer met oog op het verbeteren van de Nederlandse taal en/of biedt begeleiding met als doel een snelle inwerking op een nieuwe job met het oog op een duurzame tewerkstelling.
 • Je geeft modules op de werkvloer aan werknemers omtrent thema’s relevant voor de doelgroep.
 • Je voert administratieve taken uit die verband houden met je begeleidende opdracht.
 • Je geeft mee uitvoering aan de beleidsdoelstellingen van KOPA.
 • Je rapporteert aan je direct leidinggevende.

Profiel

Je bent jonger dan 26 of ouder dan 55. Je hebt een bachelor of masterdiploma behaald in een sociale of pedagogische studierichting of bent gelijkwaardig door ervaring.

Jouw competenties

 • Je bent klantgericht: je onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij specifieke vragen en problemen. Je luistert aandachtig naar de wensen en noden van de klant en vraagt verduidelijking indien nodig. Je biedt - rekening houdend met de bestaande procedures - de best mogelijke oplossing. Je geeft een helder beeld van de wederzijdse verwachtingen en maakt duidelijke afspraken met de klant en komt deze na. Je vraagt expliciet of de klant een oplossing heeft gekregen voor zijn vraag of probleem. Je hanteert een gepaste twee-klantenbenadering.
 • Je werkt betrouwbaar: Je brengt regels, afspraken, sociale en ethische normen in de praktijk. Je controleert je eigen werk op een correcte toepassing van regels en afspraken. Je komt op een respectvolle manier tussen wanneer een probleem opduikt dat de samenwerking met een collega bezwaart. Je handelt consequent, je neemt in soortgelijke situaties soortgelijke standpunten in. Je kunt inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid.
 • Je werkt samen: je bouwt actief mee aan een goede samenwerking en pleegt overleg met collega’s met het oog op het behalen van de teamdoelstellingen. Je steunt de voorstellen van collega's en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je stemt de eigen inbreng, prioriteiten en aanpak af op de behoeften van de groep. Je deelt ervaringen en expertise op een actieve manier met collega’s. Je helpt spontaan collega’s indien het werk dit vereist. Je overlegt met collega’s en maakt duidelijke afspraken als je samen een opdracht moet doen.
 • Je analyseert informatie en je baseert je hierbij op een aanpak en/of technieken die je kent vanuit je ervaring en/of expertisedomein. Je benadert een probleem of situatie vanuit verschillende invalshoeken en bronnen. Je brengt een geheel aan informatie op een inzichtelijke en methodische manier samen. Je ontleedt een vraag of probleem in verschillende onderdelen zodat je deelaspecten van het probleem of de situatie kan onderscheiden. Je legt logische verbanden tussen verschillende situaties en problemen.
 • Je coacht klanten: Je helpt en ondersteunt klanten bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je begeleidt klanten naar zelfstandigheid door ze optimaal te ondersteunen en aan te moedigen. Je waardeert en stimuleert positieve evoluties in gedrag van klanten. Je geeft op een opbouwende manier feedback en komt samen met klanten tot verbetervoorstellen. Je schept een motiverend kader om klanten in hun ontwikkeling te stimuleren.
 • Je leeft je in. Je onderkent de gevoelens en behoeften van de klanten en houdt daarmee rekening in je aanpak en handelen. Je houdt rekening met de geuite gevoelens of behoeften en speelt in op de omstandigheden waarin de ander zich bevindt. Je gaat adequaat in op persoonlijke en emotionele boodschappen. Je betrekt sociaalmenselijke aspecten in je analyse van een situatie.
 • Je plant en organiseert eigen doelen, taken en opdrachten op middellange termijn, rekening houdend met de impact die ze op anderen kunnen hebben. Je hebt een duidelijk beeld van het werkproces waarvan je deel uitmaakt. Je organiseert het eigen werk op een overzichtelijke en doelgerichte manier over tijd en middelen. Je past je werkschema aan in geval van een gewijzigde planning of bij veranderende omstandigheden. Je kunt prioriteiten stellen voor het eigen werkproces en je houdt daarbij rekening met de invloed die dit op het werk van anderen heeft. Je toetst de voortgang van je werkproces.
 • Je neemt initiatief. Je zoekt uit jezelf nieuwe of actuele informatie op die relevant is voor je functie en deelt deze met collega’s. Je probeert om eerst zelf tot een antwoord te komen. Je ziet en reageert op kansen in je werkomgeving. Je geeft signalen die relevant zijn voor de werking door aan de juiste persoon. Je denkt vooruit en doet voorstellen om problemen in de dienst te voorkomen of om de werking te verbeteren.
 • Je handelt met inzicht in de organisatie. Je past het eigen gedrag aan de waarden, de belangen en de doelstellingen van het ABVV, alsook KOPA vzw, aan en past deze waarden ook toe in je eigen werkomgeving. Je spreekt op een constructieve manier over de eigen organisatie ten aanzien van derden. Je bent bereid je extra in te zetten wanneer de noodwendigheden dit vereisen; het vervangen van een zieke collega, een onverwachte gebeurtenis, een lange wachttijd.

Jouw kennis

 • Je hebt een goede kennis van de methodische aanpak inzake job- en taalcoachen van volwassenen uit de kansengroepen.
 • Je drukt je foutloos uit in het Nederlands, zowel in gesproken als geschreven vorm.
 • Je bent een pro in het begeleiden van personen en kan je taal en stijl aanpassen aan het doelpubliek.
 • Je hebt een goede kennis van courante on- en offline informaticatoepassingen. Goede kennis van online coachingsinstrumenten en digitale leertools is een pluspunt.
 • Je hebt een basisinzicht in tewerkstellingsmaatregelen voor kansengroepen of je weet waar je die info kan vinden.
 • Je hebt een goede kennis van pedagogische principes.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur ook over een wagen en je bent bereid veelvuldig verplaatsingen te maken.

Aanbod

Een uitdagende en voldoening gevende job in Oost-Vlaanderen waarin je jezelf kan ontplooien met een prettige werksfeer, ruime ontwikkelingskansen en aandacht voor balans tussen werk en privé.

Het aangeboden contract is een voltijds contract van onbepaalde duur. We bieden je een competitief loon met diverse extra- legale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer (auto of fiets) en groepsverzekering. Er zijn mogelijkheden tot telewerk.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen