Profiel

 • Je hebt ervaring in (internationaal) jeugdwerk en in het werken met vrijwilligers
 • Je kan vlot in het Nederlands en Engels communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt praktische ervaring in het organiseren van vormingen/cursussen
 • Je hebt een rijbewijs B
 • Je hanteert een gemotiveerde houding naar vrijwilligers en trainers
 • Je neemt initiatief om na elke vorming een debriefingmoment met de verantwoordelijke JINT medewerker in te lassen en stemt tussendoor regelmatig af
 • Je kan je engageren voor alle vormingen die in 2021 binnen de opdracht vallen
 • Je maakt werk van een nauwkeurig beheer van budget voor vervoersonkosten van deelnemers en van een correcte afrekening na afloop van elke vorming

Organisatie

JINT vzw

JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. JINT is Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps.

In het kader van European Solidarity Corps Volunteering volgen jaarlijks meer dan 150 jonge vrijwilligers één of meerdere vormingen in Vlaanderen.

Aanbod

 • • Vergoeding van 200 euro per dag (totaal van 3.600 euro voor de 18 dagen waarvan sprake in deze vacature)
 • • Deze vergoeding kan enerzijds aangeboden worden met een arbeidscontract via de 25-dagenregeling (Artikel 17) of – indien je zelfstandige bent – via factuur
 • • JINT vzw draagt daarnaast de kosten voor woon-werkverplaatsing

Functieomschrijving

In de vormingscyclus waarin je betrokken wordt, onderscheiden we:


 • 4 pre-departure trainingen (PDT), een tweedaagse vorming voor Vlaamse vrijwilligers die op punt staan om naar het buitenland te vertrekken.
 • 5 on-arrival trainingen (OAT), een zesdaagse vorming voor buitenlandse jongeren die net gearriveerd zijn in Vlaanderen om hier vrijwilligerswerk te doen.
 • 5 mid-term trainingen (MTT) , een vorming van 2,5 dagen voor buitenlandse jongeren die in Vlaanderen vrijwilligerswerk doen.
 • 1 eindevaluatie-training (EET), een vorming van 2,5 dagen voor Vlaamse vrijwilligers die zijn teruggekeerd van hun buitenlandervaring.

Elke meerdaagse vorming telt ongeveer 25 deelnemers, waarbij er soms twee vormingen op dezelfde locatie plaatsvinden. Om de vormingscyclus uit te werken en bij te sturen en om de vormingen te begeleiden, doet JINT vzw een beroep op trainers uit haar eigen trainerspool.


Tijdens elke vorming is ook een stafmedewerker aanwezig om een sessie te verzorgen over rechten en verantwoordelijkheden en om vragen van vrijwilligers te beantwoorden. Er bestaat een uitgewerkt draaiboek per vorming dat gevolgd kan worden.


Als projectmedewerker logistieke en administratieve ondersteuning word je ingezet voor de organisatie van volgende meerdaagse vormingen:


 • Van 27/09 tot 02/10OAT te Hoge Rielen, Kasterlee > 6 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen)
 • Van 18/10 tot 23/10
  OAT
  en MTT te Hanenbos, Dworp en Hoge Rielen, Kasterlee > 6 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen)
 • Van 12/12 tot 17/12OAT te Molenbeek > 6 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen)

De opdracht omvat volgende taken voor, tijdens en na de vorming:


 • Je verspreidt de uitnodigingen naar de vrijwilligers die kunnen deelnemen (JINT heeft de contactlijst)
 • Je beheert de inschrijvingen van deelnemers
 • Je stuurt praktische informatie door naar deelnemers vóór aanvang van de vorming
 • Je voorziet het nodige materiaal voor gebruik tijdens de vorming
 • Je volgt praktische afspraken op met de trainers en de locatieverantwoordelijke
 • Je staat gedurende de cursus ter beschikking van de trainers en deelnemers
 • Je zorgt voor de terugbetaling van de reiskosten van de deelnemers tijdens/tot een maand na de vorming
 • Je informeert de contactpersoon bij JINT over eventuele vragen die gesteld werden tijdens een vorming
 • Je maakt per vorming de financiële afrekening na afloop en bezorgt deze aan JINT (handtekeningenlijst, reiskosten deelnemers,…)
 • Je maakt na de vorming een logistiek verslag op, waarbij de handtekeningenlijst wordt toegevoegd.
Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest