Organisatie

Cie Tartaren

over Cie Tartaren

Compagnie Tartaren is een sociaal-artistieke theaterwerkplaats waar professionele kunstenaars

samen met kwetsbare makers producties maken, spreiden en daarover in dialoog gaan. Cie

Tartaren heeft een jarenlange expertise in cocreatie en is gespecialiseerd in de omkadering van

kwetsbare en professionele kunstenaars bij de maakprocessen. Cie Tartaren is een veilige

creatieplek waar theatermakers kunnen groeien in het participatief creëren.

Het gezelschap wordt gesubsidieerd door Vlaanderen, stad Leuven en stad Genk. De organisatie

staat voor een boeiende periode met de verdieping van haar werking in Leuven, de ontwikkeling

van een nieuwe creatieplek in Genk en het delen van haar expertise rond cocreatie met de sector.

Voor de uitbouw van de werking in Genk is Cie Tartaren op zoek naar een artistieke medewerker

die als durfal en volhouder die creatieplek mee op poten zet. Je werkt in een geoliede tandem met

de sociaal-artistiek productiemedewerker. Een jaarwerking bestaat uit de creatie van een nieuwe

voorstelling, theaterlabo’s, voortrajecten, verschillende ontmoetingsmomenten, artistieke

samenwerkingen en theaterbezoeken.

www.tartaren.be

Compagnie Tartaren streeft naar een diversifiëring in het kunstenlandschap en ziet dat het liefst

ook weerspiegeld in de samenstelling van haar team. Kandidaten worden geselecteerd op basis van

hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Compagnie Tartaren heeft een horizontale organisatiestructuur waarbij goede samenwerking met

collega’s belangrijk is. Voor de artistiek medewerker Genk is dat in eerste instantie met de sociaal-

artistiek productiemedewerker voor een stevige aanwezigheid en artistieke werking in Genk en met

de artistieke leider voor het uitzetten van de artistieke lijnen.

Functieomschrijving

● Artistiek beleid Leuven – Genk: samen met de artistiek medewerkers van Leuven en de

artistiek leider ontwikkel je het artistieke beleid van Compagnie Tartaren

● Programmering Genk: je zet het artistieke beleid om in concrete projecten, in nauwe

samenwerking met de artistiek leider. Je zoekt hiervoor geschikte professionele

theatermakers, ontwikkelt concepten samen met Tartaren en freelance regisseurs. Je

bepaalt mee de planning van deze projecten, in samenwerking met de sociaal-artistiek

productiemedewerker.

● Artistieke coaching: Je bent op de vloer mee betrokken bij het productie-proces. Je

ondersteunt de artistieke processen en de makers en waakt over het cocreatief proces in

lijn met de artistieke visie van de organisatie. Je houdt rekening met de psychosociale en

fysieke draagkracht van alle makers en medewerkers.

o van de niet-professionele makers: je ontwikkelt en ondersteunt de competenties

van de niet-professionele makers: op maat ondersteuning bij repetities, ontwikkelen

artistieke basishouding bij bv. theaterbezoek, inhoudelijk artistiek overleg,

individuele portfoliogesprekken.

o van de professionele makers: Je bent sparring-partner van de freelancers en

ondersteunt hen dramaturgisch en in procesbegeleiding.

● Artistiek werk: je trekt ook zelf kleinere artistieke projecten en eventueel theaterlabo’s. Zelf

een regieopdracht of ander artistiek werk opnemen behoort ook tot de mogelijkheden.

● Omkadering: je bent betrokken bij de omkadering bij de producties, bv. inleidingen en

nagesprekken

● Netwerk: je werkt mee aan de ontwikkeling van de werking van Cie Tartaren in Genk en de

verankering in het Genkse en Vlaamse culturele veld.

Profiel

● Je hebt oog voor de bijzondere artistieke kwaliteiten van sociaal-artistieke creaties

● Je bent vertrouwd met en wil je verder verdiepen in de sector van de podiumkunsten en

participatie binnen de kunsten. Professionele ervaring in de podiumkunsten is een pluspunt.

● Je hebt een visie op co-creatie en participatieve praktijken en wil deze verder ontwikkelen

en je bent in staat om die uit te dragen en te verdedigen.

● Je bent veelzijdig of vindt het tenminste een uitdaging om naar de verschillende aspecten

van een sociaal-artistieke werking te kijken.

● Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, talent en

energie voor het samenwerken.

● Je kan zelfstandig en autonoom werken, bent creatief en hebt zin voor initiatief.

● Je weet anderen te motiveren.

● Bij voorkeur heb je een sterke affiniteit met de stad Genk of woon je er.

● Je hebt een rijbewijs.

Aanbod

● Een uitdagende en afwisselende job met verantwoordelijkheid in een dynamische

werkomgeving.

● Een bediendencontract van 50% van onbepaalde duur volgens de CAO Podiumkunsten (PC

304). Voor het bepalen van de anciënniteit wordt rekening gehouden met de relevante

werkervaring.

● Aansluiting bij een enthousiast en flexibel team.

● De kans om mee vorm te geven aan een organisatie in volle groei en van een sociaal-

artistieke werking in Genk.

Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Limburg