Organisatie

Graffiti vzw

Graffiti vzw geeft kinderen en jongeren een experimenteerplek om zich op verschillende creatieve manieren uit te drukken — kritisch burgerschap vormt de rode draad in alles wat we doen. We organiseren en begeleiden workshops, tours, trajecten en projecten binnen de disciplines graffiti, muziek, beeld en grafiek, zowel in huis als op locatie in Vlaanderen en Brussel. We zijn een vrijwilligersorganisatie in hart en nieren. We laten vrijwilligers meedenken en beslissen in alle facetten van onze werking en ondersteunen hen waar nodig.

Functieomschrijving

Een educatief medewerker - streetart in Graffiti vzw heeft een passie voor jeugdwerk, street art en kritisch burgerschap. Als educatief medewerker sta je in voor het ontwikkelen, vernieuwen en begeleiden van verschillende activiteiten (workshops, trajecten en projecten). We willen kinderen en jongeren leren kennismaken met verschillende street art elementen en hen ondersteunen als ze met deze elementen hun rol als kritisch burger willen opnemen.

Graffiti vzw wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

HOOFDOPDRACHTEN

Activiteitenaanbod

• Je begeleidt activiteiten (workshops, trajecten, projecten …) rond street art als creatieve uitlaatklep.

• Je bent (mede)verantwoordelijk voor ons jaarprogramma (projecten uitdenken, plan opmaken, inschrijvingen opvolgen, communicatie met samenwerkingspartners, ouders …).

• Je vernieuwt het activiteitenaanbod: samen met de vrijwilligers werk je nieuwe activiteiten uit, zowel opvlak van inhoud als van werkvorm, in de lijn van onze missie, visie en waarden.

• Je beheert (opmaken, updaten, …) de handleidingen van de street artactiviteiten uit ons aanbod.

• Je ontwikkelen en experimenteert met nieuwe methodieken, je verkent nieuwe doelgroepen en zoekt hiervoor ook mogelijke financieringsbronnen.

• Je bent (mede)verantwoordelijk voor het materiaal i.f.v. dienstverlening (klaarzetten, aanvullen …).

• Je verzorgt de contacten met samenwerkende partners en klanten.

Vrijwilligerswerking

• Je betrekt vrijwilligers bij alle domeinen van de activiteiten.

• Je verzorgt het onthaal van potentiële en nieuwe vrijwilligers.

• Je staat in voor de coaching, opvolging en evaluatie van onze activiteitenbegeleiders en projectvrijwilligers.

• Je bent medeverantwoordelijk voor het organiseren van vrijwilligersactiviteiten.

• Je onderneemt acties om vrijwilligers betrokken en geëngageerd te houden en je organiseert een waarderende begeleiding bij de uitstroom van vrijwilligers.

• Je verzorgt mee de interne communicatie met jouw vrijwilligerspoule: nieuwsbrief, Facebookgroep, Whatsapp, Instagram

Andere taken

• Je bouwt expertise op rond jongeren en creatieve technieken (vorming, professionalisering, …)

• Je denkt en werkt mee op vlak van dienstverlening, communicatie, organisatiebeleid, visiebepaling …

Profiel

PROFIEL

• Je hebt voeling met jongeren en jeugdwerk. Kennis van en voeling met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties is een extra troef.

• Je hebt een uitgesproken interesse voor graffiti en andere vormen van street art. Een pluspunt is als je zelf actief bent of een groot netwerk hebt in de street art scene.

• Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid die in het eerstkomende jaar te behalen. Sporadische langere autoritten schrikken je niet af.

• Je bent een enthousiaste en geëngageerde teamspeler.

• Je hebt een hart voor vrijwilligers.

• Je bent sociaal vaardig naar collega’s, vrijwilligers, klanten en partners

• Je bent klantgericht.

• Je bent leergierig en bereid tot aanleren van nieuwe zaken in functie van de opdrachten

• Je bent assertief, tolerant, initiatief nemen, doorzettingsvermogen, eerlijkheid …

• Je bent maatschappijkritisch ingesteld en neemt sociaal engagement op

• Je kan om met flexibiliteit en bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk

• Je voelt je loyaal t.o.v. Graffiti vzw en onze missie, visie en waarden

• Je herkent je in de stelling: administratie meer dan een noodzakelijk kwaad.

We weten dat dit een lang lijstje verwachtingen is. Laat je niet afschrikken: motivatie, attitude en een “klik” zijn belangrijker dan bolletjes afvinken.

Aanbod

WAT BIEDEN WE JOU AAN?

• Een job van 80% met contract van onbepaalde duur

• Loon op basis van de barema’s van PC 329.01

• Een aangename werkplek in Gent, vlakbij het station Dampoort

• Na 1 jaar anciënniteit ontvang je maaltijdcheques

• Interne en externe bijscholingsmogelijkheden

• Glijdende werkuren met mogelijkheid tot opnemen overuren en de mogelijkheid tot telewerken

• Sectoraal aanvullend pensioenstelsel en een eindejaarspremie (conform cao PC 329.01)

• Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding en terugbetaling van verplaatsingsonkosten.

• Een boeiende werkomgeving met aandacht voor inspraak & overleg, met respect voor balans tussen werk en privéleven

• Fantastische collega’s die elkaar ondersteunen en respecteren

• Start tewerkstelling: zo snel mogelijk.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Oost-Vlaanderen