Organisatie

Drongenhofkapel / Berlinde De Bruyckere

Het pro­ject ​‘Drongenhofkapel’ brengt kunst­wer­ken van drie Gentse kun­ste­naars (Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Wim Delvoye) bij­een in de kapel van Drongenhof in Gent. Het pro­ject wil ande­re kunst­vor­men uit­no­di­gen tot een dia­loog, die de bezoe­ker in deze ver­stil­len­de ruim­te op een inten­se manier kan beroeren. De puur­heid en een­voud van de kapel inspireren.

Functieomschrijving

De ​‘Drongenhofkapel’ ont­wik­kel­de een edu­ca­tief tra­ject voor de lage­re school. Via dit tra­ject leren kin­de­ren op een speel­se manier meer over kunst en geschiedenis.


Het tra­ject omvat 4 hal­ve dagen:


  • 1ste hal­ve dag — vol­gen­de thema’s komen aan bod in de klas: (ge)bouwen & torens
  • 2de hal­ve dag — vol­gen­de thema’s komen aan bod in de klas: de tijd & klokken
  • 3de hal­ve dag — vol­gen­de the­ma’s komen aan bod in de klas: die­ren & gevoelens
  • 4de hal­ve dag — bezoek aan de Drongenhofkapel

Via spel en doe-opdrach­ten in de klas krij­gen de kin­de­ren meer inzicht in deze onder­wer­pen en leren ze kij­ken, rede­ne­ren, logisch naden­ken, ver­ban­den leg­gen. Het bezoek aan de Drongenhofkapel zorgt ervoor dat de kin­de­ren lin­ken kun­nen leg­gen naar de thema’s die we in de klas heb­ben aan­ge­reikt. Beleving en leren kij­ken staan cen­traal tij­dens het bezoek.


Drongenhofkapel wil het edu­ca­tie­ve tra­ject bin­nen zoveel moge­lijk scho­len uit­rol­len daar we over­tuigd zijn van het belang van (kunst)educatie.

Profiel

Drongenhofkapel vzw is op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste educatieve freelancer die op zelfstandige basis het educatieve traject van de Drongenhofkapel wil uitrollen over zoveel mogelijk scholen en klassen.


We zijn overtuigd van het belang van (kunst)educatie en zijn op zoek naar een partner met dezelfde passie en ambitie!


We zoeken:


-iemand die zelfstandig en flexibel kan werken.


-iemand die ervaring heeft met educatieve projecten.


-iemand die creatief is en leerlingen van de lagere school kan boeien en enthousiasmeren.


-iemand die ervaring heeft in het aanvragen van subsidies voor educatieve projecten en kennis heeft over de werking van verschillende onderwijsinstellingen.


-iemand die een breed netwerk heeft binnen de scholenwerking van Gent en omstreken.

Aanbod

We bieden een kant-en-klaar ontwikkeld educatief traject aan, waar je gerust je eigen 'touch' kan aan geven. Je kan het traject op zelfstandige basis uitrollen.


Daarnaast kan je zelf initiatieven nemen voor de ontwikkeling van creatieve workshops voor kinderen/jongeren of rondleidingen 'op maat van jongeren' organiseren in de Drongenhofkapel.


Je kan deelnemen aan de andere activiteiten van de Drongenhofkapel. (concert, lezing, theater, performance,...)


Je werkt in een klein maar fijn team die jou zullen ondersteunen en waar nodig zullen bijspringen m.a.w. je staat er niet alleen voor.Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Oost-Vlaanderen