Organisatie

War Heritage Institute

Er is één openstaande vacature bij de 'Educatieve Dienst' van het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het WHI staat voor een multidisciplinaire interpretatie door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.

Het WHI omvat verschillende sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmel (Heuvelland).

Functieomschrijving

Wil je graag als Educatief expert mee je schouders zetten onder een goede publiekswerking in het Koninklijk Legermuseum)?

Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk.

Je zet je creativiteit in om nieuwe educatieve tools te ontwikkelen(rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, ...) voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensioneerden,...).

Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.

Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek.

Wil je graag als Educatief expert mee je schouders zetten onder een goede publiekswerking van het Koninklijk Legermuseum?

Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk:

- Je werft freelance gidsen via verschillende kanalen en leidt hen op om rondleidingen te geven in het Legermuseum.
- Je verwerkt aanvragen voor rondleidingen, animaties en workshops.
- Je verdeelt deze rondleidingen en zorgt voor een correcte facturatie achteraf.
- Je geeft sporadisch ook zelf rondleidingen in het museum.
- Je zet acties op touw om meer publiek (scholen, verenigingen en individuele bezoekers) aan te trekken;

Hiernaast zet je ook je eigen creativiteit in om nieuwe educatieve tools (rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, ...) te ontwikkelen voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensoneerden,...) te ontwikkelen.

Je werkt nauw samen met je Franstalige collega's om het aanbod af te stemmen op het Nederlandstalige publiek.

Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.

Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek:

- Je ontwikkelt efficiënte tools om leraren, culturele verenigingen en andere doelgroepen mee te contacteren.
- Je promoot het educatieve aanbod van het Legermuseum bij deze doelgroepen.
- Je organiseert promotiedagen en opleidingen om het aanbod voor ondermeer leerkrachten en culturele verenigingen voor te stellen.

Je werkt ten slotte ook mee aan de verschillende activiteiten die door de 'Educatieve dienst' worden georganiseerd.

Profiel

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemene bachelor of een pedagogisch diploma.
 • Ben je niet in het bezit van een pedagogisch diploma, dan heb je minstens één jaar ervaring in het domein van publiekswerking en educatie.
 • Je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal, die is aangepast aan de doelgroep.
 • Een ervaring als leerkracht geschiedenis, aardrijkskunde of humane wetenschappen is een pluspunt.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal, aangepast aan een specifieke doelgroep.
 • Je kan je mondeling op een vlotte manier uitdrukken.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Indien de competentie 'je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal aangepast aan een specifieke doelgroep' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je niet slagen voor deze selectie.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Indien je reeds voor de klas hebt gestaan als leerkracht geschiedenis, aardrijkskunde of humane wetenschappen is dit een meerwaarde voor deze job.

OPGELET: solliciteren kan enkel via deze link: https://werkenvoor.be/nl/jobs/...

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als educatief expert (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 (Administratief deskundige - Bachelor).

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.146,29 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof, drie dagen dienstontheffing en vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (Koninlijke Militaire School)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest