Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Departement Cultuur Jeugd Media van de Vlaamse Overheid
De cluster media binnen de afdeling Media, Film en E-cultuur is een klein team van een 8-tal personen dat beleidsondersteunend en beleidsvoorbereidend werk in de ruimste zin uitvoert voor de Vlaamse Minister van media, Sven Gatz.
Het team
- behandelt onder meer subsidies,
- volgt de mediabegroting op,
- heeft contacten en overleg met de omroepsector,
- stelt wetteksten op,
- maakt (strategische) adviesnota’s op,
- doet ad hoc onderzoek,
- bereidt beheers- en andere overeenkomsten voor,
- voert studies uit,
- volgt het mediabeleid en de omroepen op,
- volgt de rechtszaken op inzake media (als eiser en verweerder),
- implementeert Europees en internationaal mediabeleid,
- voert het technische beleid inzake radiofrequenties op,
- enzovoort, enzovoort.

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een medewerker die meewerkt aan (de uitvoering van) het mediabeleid in Vlaanderen in zijn ruimste zin.

• Juridisch aspecten: juridische teksten schrijven en beheersovereenkomsten, opvolgen en inschatten van juridische gevolgen van bepaalde beslissingen, opvolgen van lopende juridische dossiers, overheidsopdrachten initiëren en opvolgen.
• Economische aspecten: opzoekwerk en analyses verrichten rond rechtspersonen, jaarrekeningen, statuten, enz. Mededingingsrechtelijke aspecten van het mediabeleid: posities van marktspelers, verhouding met de Belgische mededingingsautoriteiten….
o Europese en internationale aspecten: Opvolgen van media-aangelegenheden binnen Europese en Internationale context, deelnemen en vertegenwoordigen van Vlaamse standpunten op Europese en internationale fora, capteren van belangrijke beleidsevoluties en deze vertalen naar Vlaamse/Belgische impact.

Interesse? bekijk dan zeker de functiebeschrijving en selectieregement dat terug te vinden is op de website van de vdab
Functie
Je staat in voor de voorbereiding en opvolging van dossiers, je onderzoekt bepaalde materies m.b.t. media en economie, je geeft advies over die materie en werkt mee aan projecten.

Meer uitgewerkt houdt dit in:
• Subsidiëring: je staat in voor de opvolging en behandeling van subsidieaanvragen. Je maakt subsidiebesluiten op en houdt toezicht op de correcte besteding van de subsidie.
• Juridisch aspecten: juridische teksten schrijven en beheersovereenkomsten, opvolgen en inschatten van juridische gevolgen van bepaalde beslissingen, opvolgen van lopende juridische dossiers, overheidsopdrachten initiëren en opvolgen.
• Economische aspecten: opzoekwerk en analyses verrichten rond rechtspersonen, jaarrekeningen, statuten, enz. Mededingingsrechtelijke aspecten van het mediabeleid: posities van marktspelers, verhouding met de Belgische mededingingsautoriteiten….
o Europese en internationale aspecten: Opvolgen van media-aangelegenheden binnen Europese en Internationale context, deelnemen en vertegenwoordigen van Vlaamse standpunten op Europese en internationale fora, capteren van belangrijke beleidsevoluties en deze vertalen naar Vlaamse/Belgische impact.
Profiel
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt een master diploma, bij voorkeur in de rechten.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Machteld Aelbrecht, machteld.aelbrecht@cjsm.vlaanderen.be).
Aanbod
- Je krijgt een contract van bepaalde duur (tot eind 2018)
- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
- Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.140 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
Solliciteren
Contactpersoon: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Reageren voor: 08/01/2018

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 8 januari 2018. Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur - via mail naar sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel. - of per post naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: - je het sollicitatieformulier gebruikt - je een kopie van het vereiste diploma toevoegt - je je kandidatuur uiterlijk op 8 januari 2018 naar ons stuurt (datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).