Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.
Functie
LUCA zoekt voor de opleiding Muziek een

Doctor-assistent muziektherapie (80%)

Opdracht

• In het verlengde van je doctoraatservaring ben je actief in de ontwikkeling van het onderzoek binnen de onderzoekseenheid Muziek en Drama.
• Je werkt onderzoeksaanvragen uit die met een externe financieringsbron kunnen worden uitgevoerd.
• Je helpt bij de uitbouw van een internationaal onderzoeksnetwerk.
• Je bent rechtstreeks betrokken bij de samenwerking tussen de onderzoekseenheid Muziek en Drama en de onderzoekseenheid Neurowetenschappen, specifiek de onderzoeksgroep Psychiatrie, van de KU Leuven
• Je ben actief betrokken in de verdere uitbouw van de technologische dimensie binnen de afstudeerrichting Muziektherapie.
• Je ontwikkelt, doceert en organiseert in teamverband een aantal opleidingsonderdelen in de afstudeerrichting Muziektherapie van de opleidingen Bachelor en Master in de muziek.
• Je bent actief als supervisor van masterproeven in de afstudeerrichting Muziektherapie.
• Je geeft vorm aan een toekomstgerichte afstudeerrichting Muziektherapie binnen de opleiding Muziek en doet dit in nauw overleg met én als lid van een hecht opleidingsteam. Je bent lid van de permanente onderwijscommissie Muziek.
Profiel
• Je bent gedoctoreerde in de kunsten binnen het domein van de muziektherapie.
• Je hebt aantoonbare werkervaring als leraar in het hoger kunstonderwijs, met name in het domein van de muziektherapie.
• Professionele ervaring als uitvoerend musicus strekt tot aanbeveling.
• Je hebt een grondige kennis van therapeutische interventies en spelvormen bij verschillende doelgroepen.
• Je beschikt over een wetenschappelijk onderbouwde kennis en een klinisch georiënteerde expertise met betrekking tot de klinische improvisatie in de volwassenenpsychiatrie.
• Je hebt organisatorische en administratieve skills. Je kan mensen samenbrengen rond een project, een probleemstelling of een professionele uitdaging en hen motiverend aansturen om de schouders te zetten onder de realisatie van een gemeenschappelijke doelstelling.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool;
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen.
• Je bent een begeleider van vormings- en ontwikkelingsprocessen en toont initiatief en verantwoordelijkheid.
Aanbod
• Statutaire aanstelling als doctor-assistent van de LUCA School of Arts ten belope van 80% voor een periode van 1 jaar (15.09.2018 -14.09.2019).
• Barema 509. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.
Solliciteren
Contactpersoon: Thomas De Baets
Reageren voor: 10/08/2018

Selectieprocedure • Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier; • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op 16 augustus 2018 afgenomen door een selectiecommissie; • Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie; • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek, thomas.debaets@luca-arts.be. Solliciteren We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 10 augustus 2018 per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.