Profiel

Vereiste studies


 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Werkervaring


 • Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis


 • Nederlands (zeer goed)


Les geven in


Ziekenhuisverpleegkunde PV


 • Leraar hoger beroepsonderwijs - HBO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Ziekenhuisverpleegkunde TV


 • Leraar hoger beroepsonderwijs - HBO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Persoonsgebonden competenties


 • Zelfstandig werken

 • Contactvaardig zijn

 • Resultaatgerichtheid

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

 • Creatief denken (Inventiviteit)

 • Regels en afspraken nakomen

 • Plannen (= ordenen)

 • Leervermogen hebben

 • Omgaan met stress

 • Samenwerken als hecht team

Organisatie

Sint-Guido-Instituut Anderlecht

SGI is een Brusselse school met een zeer divers publiek. Vandaar dat we mee zijn met innovatieve onderwijsmethoden die ons onderwijs versterken, zoals projectwerking, co-teaching en aandacht voor feedback. Wij bieden een sterke aanvangsbegeleiding en verwelkomen je in een ondersteunend team van collega's. Tegelijkertijd verwachten we een engagement van elk personeelslid in professionalisering en het aansluiten bij professionele leergemeenschappen op school.

Aanbod

Halftijdse betrekking 10/20 binnen HBO5 verpleegkunde


Lessen theorie en praktijk verpleegkundige interventies en stagebegeleiding


onmiddellijk te starten


Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)


Contract van bepaalde duur - van 04 januari 2021 tot 30 juni 2021


Deeltijds - 10 uren per week, te presteren in 3 dagen


Dagwerk

Functieomschrijving

Halftijdse betrekking 10/20 binnen HBO5 verpleegkunde


Lessen theorie en praktijk verpleegkundige interventies en stagebegeleiding

Solliciteren

Via e-mail: sollicitaties@sintguido.be

Contact: Mevr. Candide Behets

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Reageren voor: 31/03/2021
Solliciteren

Via e-mail: sollicitaties@sintguido.be

Contact: Mevr. Candide Behets

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Reageren voor: 31/03/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest