Organisatie

LUCA School of Arts

Docent crossroads in filmmaking

100% onbepaalde duur (50% onderzoek, 50% onderwijs)

hoofdlocatie Genk: www.luca-arts.be/c-mine

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

De masteropleiding audiovisuele kunsten wordt georganiseerd op twee campussen: Brussel en Genk. Je belangrijkste werklocatie is Genk, campus C-mine waar we audiovisuele storytelling als impactvolle communicatietool voor ogen houden in ons onderwijsprogramma. De opleiding in Genk heeft 3 afstudeerrichtingen: animatiefilm, gamedesign & tv-film. Je zal voornamelijk bij het tv-filmprogramma worden betrokken. De opleiding wordt in het Nederlands georganiseerd met de mogelijkheid om enkele cursussen in het Engels te integreren en om aan te sluiten op toekomstige internationale programma’s en filmeu in het bijzonder.

Ook word je ingebed in de onderzoekseenheid Inter-Actions. Inter-Actions combineert een reeks clusters over (onder andere) duurzaam design, betekenisvol spel en digitale verhalen. De focus van Inter-Actions is om in te zoomen op de relatie tussen de maker (ontwerper, animator, filmmaker, etc.), het gecreëerde artefact (film, fotografisch werk, etc.) en het 'publiek' (de gebruiker, de kijker, enz.). Daarnaast is het onderzoek ingebed in de onderwijsprogramma's van LUCA.

#weArt

Functieomschrijving

Opdracht

De opdracht van docent bestaat uit artistiek onderzoek, het geven van hoger kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten en maatschappelijke dienstverlening. Naast de academische taken neemt een docent ook organisatorische, coördinerende of administratieve taken op.

Je opdracht als docent-onderzoeker bevindt zich op het kruispunt van de 3 afstudeerrichtingen binnen Audiovisuele kunsten op de LUCA campus in Genk. Door de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën groeien de 3 afstudeerrichtingen (animatie, game design en televisie-film) vaak naar elkaar toe.

Je onderzoeks- en onderwijsopdracht zal gericht zijn op het vinden van een antwoord op de volgende observaties en vragen:

 • Op welke manier zal jouw onderzoek en (artistieke) praktijk de gemeenschappelijke kenmerken van Animatie, Game Design en Televisie-Film verder onderzoeken;
 • Wat zijn de kruispunten en de gemeenschappelijke technieken tussen deze drie programma's en hoe zullen deze het maakproces beïnvloeden;
 • Welke nieuwe formats, rollen en competenties zullen er naar aanleiding van deze verkenningen en kruispunten vastgesteld worden en nodig zijn?

Verantwoordelijkheden

 • Uitbouwen van artistiek onderzoek, meer specifiek binnen het domein van audiovisuele creaties (life action media), gekaderd binnen de speerpunten van de onderzoekseenheid (luca-arts.be/nl/onderzoekseenheid-inter-actions).
 • Aantrekken van externe onderzoeksfinanciering.
 • Begeleiden van doctorandi en postdoctoraal onderzoekers.
 • Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden.
 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen.
 • Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen.

Profiel

Profiel

 • In het bezit zijn van een doctoraat in de kunsten of binnen een verwant domein. Het beschikken over postdoctorale ervaring is een pluspunt.
 • Beschikken over een sterk onderzoeksdossier dat aansluit bij een of meerdere van de speerpunten van de onderzoekseenheid Inter-Actions. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.
 • Actief zijn als kunstenaar met artistieke excellentie in het domein van de audiovisuele kunsten. Beschikken over een internationaal netwerk binnen het kunstenveld is een belangrijk pluspunt.
 • Beschikken over leiderschapscompetenties en organisatorische vaardigheden.
 • Beschikken over sterke didactische vaardigheden. Relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger onderwijs.
 • Bereid zijn om te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Collegiaal ingesteld zijn en goed kunnen samenwerken. Bereid zijn om op termijn een coördinerende of leidende rol op te nemen.
 • Loyaal zijn ten aanzien van de opdracht, missie, visie en het beleid van LUCA School of Arts.

Aanbod

Aanbod en voorwaarden

LUCA biedt een voltijdse aanstelling van onbepaalde duur in het vacant ambt van docent (barema 528) waarbij een vaste benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

De voorkeur gaat uit naar een opdracht van 100%. Indien de kandidaat een grote artistieke praktijk buiten LUCA wil behouden, is een lager opdrachtpercentage bespreekbaar.

Op het vlak van artistiek onderzoek werkt LUCA intensief samen met KU Leuven. De onderzoekseenheden zijn ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten. Van een docent met onderzoeksopdracht wordt verwacht om vanaf het derde jaarna aanstelling het statuut van bijzonder gastdocent in de kunsten te verwerven, met het oog op onder meer het begeleiden van doctoraten (meer info: www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten#promotoren). Een nieuwe docent krijgt de mogelijkheid om tweemaal een dossier in te dienen bij de bijzondere beoordelingscommissie van de geassocieerde faculteit. Indien de kandidaat er in niet slaagt het statuut te verwerven, dan wordt de aanstelling terug ontbonden.

Kennis van het Nederlands en Engels zijn vereist, in regel met de decretale voorwaarden voor het hoger onderwijs in Vlaanderen, of ten minste de bereidheid om deze talen op korte termijn te leren.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg