Profiel

Competenties


Het College van het Eucharistisch Hart is op zoek naar een nieuwe dynamische en charismatische directeur ter opvolging van de huidige directeur (wegens pensionering). Voor onze school is het belangrijk om de geest van het College en de familiale sfeer te herkennen en uit te stralen. De nieuwe directeur staat voor de opdracht om zowel deze sfeer te behouden en tegelijkertijd ook sterke toekomstmogelijkheden te creëren. Een toekomst met heel wat uitdagingen maar ook met veel kansen waarbij strategische kennis en vaardigheden in een complexe en veranderende omgeving essentieel zijn. Het College heeft een directeur nodig die met passie voor onderwijs en kennis van zaken voor vernieuwing durft gaan, die creatief en out of the box durft denken en handelen, zonder daarbij de mooie en rijke tradities van de school uit het oog te verliezen. Iemand die veel belang hecht aan zorg en gelijke onderwijskansen, die niet te snel opgeeft maar in elke leerling het beste uit zichzelf naar boven wil halen. De nieuwe directeur die deze identiteit van de school kan versterken, inspireert en vertrouwen geeft, heeft een heel gemotiveerd team achter zich om dit alles te verwezenlijken.


Algemene competenties:


 • U heeft kennis van en inzicht in het werken met jongeren;
 • U beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
 • U bent ICT-vaardig en werkt op gevorderdenniveau met een Office-pakket;
 • U bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van onderwijstechnologie;
 • U bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in onregelmatige werktijden en deel te nemen aan het schoolleven in al zijn aspecten;
 • U beheerst het Algemeen Nederlands zowel in spreek- als in de schrijftaal.

Specifieke competenties


 • U toont een grote luisterbereid en bent communicatief sterk;
 • U kan strategisch en toekomstgericht denken;
 • U kan uw team motiveren en bent coachend in uw rol;
 • U pakt problemen aan en gaat constructief om met feedback en nieuwe ideeën;
 • U toont respect voor ieders eigenheid;
 • U toont zich een verantwoordelijk leider met een warme uitstraling waarbij u consequent, objectief en vastberaden optreedt;
 • U heeft een hart voor de school en beschikt over een groot empathisch vermogen;
 • U bezit de nodige uitstraling om de school uitstekend te vertegenwoordigen en te promoten.

Toelatingsvoorwaarden


 • U getuigt van een christelijke levensvisie.
 • U bent minimaal in het bezit van een diploma Master (of gelijkgesteld diploma) en hebt een bewijs van pedagogische bekwaamheid of u bent in het bezit van een diploma Educatieve Master.
 • U bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt voldoende (minimum 10 jaar) onderwijservaring.
 • U kan voltijds in dienst treden op 1 maart 2021.

Organisatie

College van het Eucharistisch Hart

De middelbare school van het College van het Eucharistisch Hart is een ASO school waarin de studierichting klassieke talen in combinatie met wetenschappen, wiskunde of moderne-talen zorgt voor een brede basis en kritische vorming ter voorbereiding op hogere studies. De lagere school College Essen bevindt zich naast de middelbare school en ressorteert onder dezelfde VZW. Het College maakt deel uit van de Katholieke scholengemeenschap Noorderkempen.

Het College telt ongeveer 450 leerlingen en levert vanuit een echt christelijke inspiratie een bijdrage tot de opvoeding van de leerlingen. Het College wil een school zijn waarin iedereen zich geborgen weet en zich thuis voelt.

Aanbod

U zal administratief aangesteld worden als directeur in de middelbare school van het College van het Eucharistisch Hart (weddeschaal 525).


Wij bieden


 • Een school waar schoolbestuur, directie, personeelsleden, leerlingen en ouders in openheid samenwerken;
 • Een school waarin warme hartelijkheid en wederzijds respect heerst, waarin leerkrachten zich betrokken voelen bij hun leerlingen en vanuit deze betrokkenheid dichtbij hen staan;
 • Kansen op intervisie met de directeurs van de scholengemeenschap;
 • Kansen tot aanvullende vormingen i.v.m. onderwijsmateries via bijkomende opleidingen en navormingen.

Functieomschrijving

Als directeur zal u


 • getuigen van een christelijke levensvisie;
 • de specifieke noden van ASO leerlingen kennen en aanvoelen;
 • constructief samenwerken met het schoolbestuur, de scholengemeenschap, de schoolraad;
 • de school vertegenwoordigen in een aantal interne en externe overlegorganen;
 • in teamverband samenwerken met de personeelsleden en samenwerken met de directie van de lagere school;
 • het schoolbeleid uitstippelen in functie van de uitbouw en de realisatie van het eigen opvoedingsproject van de school;
 • een pedagogisch-organisatorische rol opnemen;
 • openstaan voor en creatief omgaan met nieuwe inzichten op het vlak van opvoeding en onderwijs;
 • zich in functie van uw taak permanent bijscholen;
 • zich inwerken in de wet- en regelgeving, evenals in de praktische toepassing daarvan;
 • activiteiten inzake kwaliteitszorg in onderwijs uittekenen en coördineren.
 • zich inwerken in de mogelijkheden na de schoolloopbaan van de leerlingen, zowel in het voortgezet onderwijs als in het bedrijfsleven;
 • de opleiding ‘Postgraduaat Schoolbeleid voor directeurs Secundair Onderwijs’ van het Centrum voor Andragogiek (CVA-Universiteit Antwerpen) volgen.
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen