Profiel

Algemene aanwervingsvoorwaarden


Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:


· Een nationaliteit als onderdaan van een lidstaat van de EER of Zwitserland bezitten

· De burgerlijke en politieke rechten genieten

­· Medisch geschikt zijn

· Voldoen aan de taalvereisten

· Van onberispelijk gedrag zijn (bij een eventuele aanwerving wordt een uittreksel uit het strafregister model 596.2 gevraagd).

· Slagen in het aanwervingsexamen


Specifieke aanwervingsvoorwaarden


· Houder zijn van een masterdiploma

· Een bewijs bezitten van pedagogische bekwaamheid

· Minstens 4 jaar ervaring hebben in een leidinggevende of coachende functie

· Affiniteit hebben met het secundair (technisch) onderwijs

Organisatie

LOKAAL BESTUUR MACHELEN

Aanbod

Wedde


De weddeschaal van directeur secundair onderwijs is vastgelegd als salarisschaal 525 (geïndexeerde bruto maandwedde € 4433,61 - € 7059,48).


Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan de beroepservaring of een gedeelte ervan voor het ambt van directeur in een school met een technische component (tso, bso, buso) uit de privé­sector overnemen voor zover die ervaring als nuttig wordt erkend. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring)

Functieomschrijving

Als directeur van het GISO heb je de leiding over personeel en leerlingen, je bepaalt samen met de technisch adviseur-coördinator het beleid, je coördineert en houdt toezicht, en je vertegenwoordigt de school naar ouders, inspectie en overheid.


Het GISO is een gemeenteschool en je rapporteert aan de Teamcoach Welzijn van het lokaal bestuur Machelen.

Solliciteren

Wedde

De weddeschaal van directeur secundair onderwijs is vastgelegd als salarisschaal 525 (geïndexeerde bruto maandwedde € 4433,61 - € 7059,48).

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan de beroepservaring of een gedeelte ervan voor het ambt van directeur in een school met een technische component (tso, bso, buso) uit de privé­sector overnemen voor zover die ervaring als nuttig wordt erkend. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring)

Reageren voor: 11/05/2021
Solliciteren

Wedde

De weddeschaal van directeur secundair onderwijs is vastgelegd als salarisschaal 525 (geïndexeerde bruto maandwedde € 4433,61 - € 7059,48).

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan de beroepservaring of een gedeelte ervan voor het ambt van directeur in een school met een technische component (tso, bso, buso) uit de privé­sector overnemen voor zover die ervaring als nuttig wordt erkend. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring)

Reageren voor: 11/05/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant