Organisatie

Lokaal Bestuur Machelen

Ben jij ons volbloed diensthoofd beleven die mensen samen brengt, elkaar leert kennen en daarmee zorgt voor de (op)stap naar een maatschappelijke en sociale integratie binnen onze Vlaamse, diverse gemeente?

Wil je graag werken bij een dynamisch lokaal bestuur met vele uitdagingen? Waag dan nu de sprong.

Machelen-Diegem is een gemeente met meer dan 16.000 inwoners. We kennen een snelle, vooral jonge, bevolkingsgroei. Gelegen in het centrum van Vlaams-Brabant, kennen we een grote diversiteit in de bevolking. Een deel van onze bevolking kent subjectieve armoede op vlak van energie, huisvesting, tewerkstelling, onderwijs…

Functieomschrijving

Als diensthoofd beleven heb je de leiding over en de verantwoordelijkheid van de organisatie van je team beleven dat bestaat uit de bibliotheek, deskundigen op vlak van jeugd, sport en cultuur en logistieke medewerkers inzake uitleendienst, theatertechnieken en zaalonderhoud en –beheer. Het team bestaat uit ongeveer 19 medewerkers.

Je werkt onder leiding van de algemeen directeur en bent lid van het managementteam, waarin je staat voor een toekomstgericht beleid inzake beleven en vrije tijd en een effectief gebruik en beheer van de eigen belevingsinfrastructuur.

We zoeken een enthousiast en gemotiveerd diensthoofd beleven die beschikt over sterk strategisch leiderschap met een klant- en mensgerichte bril.

Jouw rol is zorgen voor:

 • Een geïntegreerd en consistent beleid en beheer van de gemeentelijke infrastructuur, en de de eigen programmatie en acties.
 • Een geïntegreerd en consistent beleid naar de erkende verenigingen en gebruikers van de infrastructuur toe aan de hand van klantgerichte en heldere afsprakenkaders.
 • de opmaak, monitoring en opvolging van budget en begroting van het team beleven.
 • een gemotiveerd team dat de krachten bundelt om een klantgerichte en effectieve werking te garanderen, en daarvoor ook de nodige samenwerkingen aangaat binnen en buiten het lokaal bestuur.
 • Geïntegreerd en transversaal werken, door de stem en visie van de dienst beleven naar het managementteam en college te brengen en vice versa.

Je kan feilloos het beleid vertalen naar de werkvloer, waarbij je ook oog hebt voor veranderende omstandigheden in de gemeente en wijzigingen in hogere regelgeving, wat maakt dat je flexibel het beleid daarop kan aanpassen.

Ons lokaal bestuur zet sterk in op de waarden: voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid.

Profiel

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over minimaal een masterdiploma.
 • Je hebt vier jaar relevante leidinggevende ervaring op A niveau, of in de privésector op een vergelijkbaar niveau.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag (uittreksel uit het strafregister).
 • Je hebt een grondige kennis van de Nederlandse taal.
 • Je hebt visie en daadkracht, je bent gemotiveerd, innovatief en creatief.
 • Je beschikt over de nodige strategische leiderschapskills, je bent resultaatgericht en besluitvaardig, je stelt je flexibel op bij wisselende prioriteiten en omstandigheden en kan tegelijk koers aanhouden in functie van het grotere geheel.
 • Je kan organisatiebreed en -beheersend werken vanuit een sterke organisatiebetrokkenheid.
 • Je weet doelstellingen te bepalen en je team te coachen en motiveren om deze samen te behalen. Je hebt daarbij een gezond oog voor budgettering.
 • Je kan over de verschillende beleidsdomeinen heen geïntegreerd werken, en weet dit projectmatig te vertalen en op te volgen.
 • Je bent empathisch en gaat met mensen om op een flexibele, tactvolle en discrete manier, rekening houdend met de verschillen in afkomst, taal, opleiding en competenties. Je kan zowel je communicatiestijl naar kanten toe, als je leiderschapsstijl naar medewerkers toe hierop aanpassen.
 • Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur.
 • Je werkt aan het voortdurend verbeteren van je eigen rol en van de dienst, je communiceert open en proactief en geeft de klant altijd concrete en correcte info.
 • Je bent betrouwbaar en handelt integer, rekening houdende met privacy en deontologie.

Na de indiensttreding kunnen we je opleggen bepaalde opleidingen te gaan volgen.

Aanbod

Wedde

Je salaris bij een lokaal bestuur kan niet onderhandeld worden en ligt op voorhand vast. Wel kunnen we rekening houden met relevante ervaringen bij vorige werkgevers. Geldelijke anciënniteit binnen de openbare sector wordt overgenomen. Anciënniteit binnen de privésector of als zelfstandige kan worden overgenomen als ze nuttig is voor de functie.

Geïndexeerde (index januari 2023) bruto maandwedde niveau A4a (aanvangsloon) € 4.383,11 per maand, A4b bij 24 jaar anciënniteit € 6683,00 per maand. 

Managementtoelage

Elk jaar worden er doelstellingen afgesproken. Behaal je die , dan kan je, bovenop je wedde, nog een managementtoelage krijgen die maximum 6 % van je bruto-jaarsalaris bedraagt.

Bijkomende voordelen

 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • 35 dagen betaalde vakantie na 1 jaar voltijdse prestatie
 • 14 feestdagen
 • Ecocheques/consumptiecheques t.w.v. 200 € per jaar
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Flexibele arbeidstijden
 • Mogelijkheid tot thuiswerken, met laptop, gsm en bijhorend abonnement
 • Tweede pensioenpijler
 • Hospitalisatieverzekering
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Tevens zijn wij aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO die bijzondere premies toekent en via dewelke je ook vakantiewoningen kan boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant