Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als deskundige ga je aan de slag binnen het vierkoppige team Wervingen binnen de directie Personeel en HRM. Het opvolgen van wervingen en selecties is daarbij een belangrijk onderdeel van je takenpakket.

Elk jaar organiseert de VGC ongeveer 90 selectieprocedures voor zeer diverse profielen. We streven ernaar dat onze medewerkers zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van Brussel, de stad waarvoor wij werken. Voor ons is het daarbij belangrijk dat onze selecties zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. We gebruiken daarom ook een waaier aan proeven zoals SJT’s (Situational Judgement Tests) en vragenlijsten die peilen naar het potentieel van kandidaten. Ook ons kader van competenties is een belangrijke rode draad.

De komende jaren maken we ook werk van onze employer branding en onderzoeken we welke communicatiestrategie en aanpak ons zullen helpen om de juiste doelgroepen aan te spreken. Daarnaast werken we met video’s en willen we van onze medewerkers ambassadeurs van de VGC maken.

De directie Personeel en HRM voert een ambitieus en modern HR-beleid. Zo ontwikkelen we op dit moment instapproeven op maat van de VGC voor kandidaten die niet over het juiste diploma beschikken. Ook Leren & Ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van onze organisatiecultuur.

Lees hier het Management- en operationeel plan van de directie Personeel en HRM als je meer wil weten over onze plannen voor de komende jaren.

Wat doe je?

− Je bent de spilfiguur voor een efficiënt selectieproces, zowel voor vaste als voor tijdelijke functie-invullingen. Je maakt deel uit van selectiecommissies voor zeer diverse profielen.
− Je bent het aanspreekpunt rond rekrutering voor de verschillende organisatieonderdelen en staat in voor de opvolging van A tot Z:
o Je biedt ondersteuning bij het opstellen van een functieomschrijving;
o Je screent grondig de cv’s;
o Je geeft feedback aan de kandidaten;
o Je beantwoordt vragen van interne personeelsleden en kandidaten.
− Je bent mee betrokken bij diverse andere procedures (zoals bijvoorbeeld de instapproeven).
− Je werkt mee aan projecten binnen de directie Personeel en HRM. Denk daarbij aan rekruteren via sociale media en andere employer branding projecten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Personeel en HRM kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket
Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.431,60 EUR en een netto maandwedde van 1.769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.
Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:
− Je ontvangt een eindejaarstoelage.
− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
− Je krijgt een MIVB-abonnement.
− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
− Je ontvangt maaltijdcheques.
− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest