Organisatie

stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

d’Academie Podium is een bruisende kunsteninstelling waar mensen van alle leeftijden kunstonderwijs komen genieten op hoog niveau. Naast een geweldig team gemotiveerde medewerkers en leerlingen, treft men er een leeromgeving waar teamwerk en professionaliteit voorop staan.

Als deskundige sta je in voor de dagelijkse werking en het beheer van een degelijk uitgeruste opnamestudio. Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de technische installaties, apparaten en materialen. Je begeleidt de interne en externe gebruikers en ondersteunt hen bij projecten. Verder maak je de planning op en bewaar je het overzicht over de beschikbaarheid van de infrastructuur.

Wie zich engageert voor deze opdracht:

 • genoot bij voorkeur een opleiding muziekproductie of bezit ervaring in professionele audio;
 • voelt zich thuis in de wereld van digitale audio en volgt de tendensen en evoluties mee op.

Je stelt je flexibel op inzake werkuren. Tijdens het schooljaar presteer je wat meer. We rekenen dan op een invulling van ongeveer 4 halve dagen per week, wat gecompenseerd wordt in de schoolvakanties.

Profiel

Op woensdag 28 september 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau bachelor
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

Aanbod

Je krijgt een contract van 15,2 uur (2/5) voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden.

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon voor een deeltijdse functie van 15,2 uur:
  • met 0 jaar anciënniteit: 1.120,00 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 1.300,69 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen