Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als deskundige ondersteuning lokale dienstencentra bied je samen met je collega operationele ondersteuning aan de 19 Brusselse lokale dienstencentra. Je werkt hierbij participatief en co-creatief en creëert zoveel mogelijk verbinding tussen de lokale dienstencentra. Je doet dit niet alleen, maar samen met je team en leidinggevende.

Je bent een organisatorisch talent met sterke interesse voor Brussel in al zijn facetten, en in het bijzonder voor sociaal werk. Je combineert dit met sterke communicatieve vaardigheden waardoor je de noden van de sector kan inschatten én vertalen naar een doeltreffende communicatiestrategie. Je bent creatief en proactief en slaagt erin om projecten binnen het vooropgestelde tijdsbestek te realiseren.

− Je werkt samen met je collega en in nauw overleg met de lokale dienstencentra een ondersteuningsplan uit. De ondersteuning die zal geboden worden, kan heel divers zijn en kan zich zowel situeren op het vlak van kwaliteit, communicatie, het activiteiten- en dienstenaanbod, vorming, praktische zaken als op het vlak van organisatieontwikkeling.

− Je bent op de hoogte van het activiteiten- en dienstenaanbod van de lokale dienstencentra, bevraagt hun ondersteuningsnoden, reikt ideeën aan en werkt deze uit.

− Je onderhoudt nauwe contacten met de lokale dienstencentra.

− Je stelt een plan van aanpak op voor toegekende taken en volgt dit zorgvuldig op met aandacht voor de te realiseren doelen en de bijbehorende deadlines.

− Je volgt de ontwikkelingen binnen de woonzorgsector beleidsmatig en op het werkveld op en zet dit om naar ideeën en adviezen.

− Je draagt vanuit het team welzijn en gezondheid bij aan de inhoudelijke en organisatorische werking van de algemene directie welzijn, gezondheid en Gezin via deelname aan interne overlegplatforms, teamvergaderingen.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.793,19 EUR en een netto maandwedde van 2.046,42 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest