Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze halftijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 1.204 EUR en een netto maandwedde van 1.063,92 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.


− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.


− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− deskundige – kinderwerking (niveau B) bij gemeenschapscentrum De Linde


Als deskundige ben je mee verantwoordelijk voor de kinderwerking en het verbreden van het netwerk rond de kinderwerking. Je helpt mee aan de organisatie van de speelweken en de (kinder)activiteiten van De Linde.


Je staat mee in voor het coördineren, plannen, voorbereiden, organiseren, opvolgen en evalueren van de kinder- en jeugdwerking:− Je bedenkt nieuwe concepten, projecten en activiteiten en werkt deze uit voor de kinderwerking.


− Je organiseert de familie-events.


Je bouwt een netwerk uit met partnerorganisaties en bouwt contacten uit die relevant zijn voor het gemeenschapscentrum en de eigen werking:


− Je legt gemakkelijk contacten met buurtbewoners, gebruikers, partners … Je gaat actief op zoek naar bestaande (in)formele netwerken. Je overlegt regelmatig met de verschillende lokale partners in functie van de kinderwerking.


− Je werft actief deelnemers, monitoren en cursisten voor alle activiteiten van Dada.


Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. jeugdwerk, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke (lokaal cultuurbeleid) en hoofdstedelijke actoren:


− Je neemt actief deel aan regionaal en hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale jeugdwerking.


− Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw van het gemeenschapscentrum.


− Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.


Je bent inzetbaar in de brede werking van het gemeenschapscentrum:


− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.


− Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.


− Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.


− Je bent betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 16 mei 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige kinderwerking GC De Linde’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 16/05/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 16 mei 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige kinderwerking GC De Linde’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 16/05/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest