Organisatie

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

FARO is het steunpunt voor de professionele cultureel-erfgoedsector.

We werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen.

Samen kunnen we meer: we brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. We zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en bieden begeleiding op maat. Met onze vakbibliotheek, het driemaandelijks tijdschrift faro en de goedgevulde website bieden we bijkomende informatie en verdieping.

We investeren in kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en delen genereus visies, inzichten en praktijken uit buiten- en binnenland.

Samen met de cultureel-erfgoedsector zetten we ons in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is in de kijker te zetten. Zo coördineren we de jaarlijkse Erfgoeddag, volgen we het medialandschap op de voet en investeren we in de uitbouw van de ErfgoedApp.

Voor meer informatie over onze werking, zie faro.be.

Functieomschrijving

Je zal voor FARO participeren in het ‘Onderzoeksproject met het oog op het uitwerken van een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad’.

Je werkt daartoe samen met het team van adviseurs bij FARO, en met de projectpartners: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – KIK (coördinator), het departement Cultuur, Jeugd, en Media, het agentschap Onroerend Erfgoed, het Belgisch Blauwe Schildcomité en andere relevante sectorale organisaties. Deze partners willen samen beleidsvoorbereidend onderzoek voeren met het oog op het ontwikkelen van een gezamenlijke rampenstrategie.

Het project loopt gespreid over twee jaar (mei 2023 - april 2025).

Profiel

Je draagt als onderzoeksmedewerker actief bij aan de uitvoering van alle werkpakketten van het onderzoeksproject. Dit omvat onder meer: desk research (stand van zaken, voorbeelden – ook internationaal), casestudies en nodenanalyse, het ontwikkelen van scenario’s, de evaluatie van het bestaande instrumentarium, en het uitwerken van aanbevelingen voor de optimalisatie van het rampenbeheer in de erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Over deze opdrachten wordt aan de stuurgroep gerapporteerd.

Je communiceert over het project en de thematiek naar onze sectorale doelgroepen. Je draagt als medewerker van FARO bij aan de interne planning, evaluatie en rapportering en neemt deel aan de relevante overlegmomenten bij FARO.

Jouw profiel

Je beschikt over een master- of bachelordiploma, of gelijkwaardig door opgebouwde ervaring of verworven competenties op het vlak van onderzoek.

Je hebt minstens twee jaar ervaring opgebouwd als onderzoeker: je kan een onderzoeksmethodologie ontwikkelen, onderzoeksgegevens verwerken en rapporteren. Je toont dit aan met voorbeelden in je cv.

Je hebt ervaring met projectmanagement (plannen, uitvoeren, evalueren, rapporteren).

Als je beschikt over basiskennis van erfgoedbehoud en -beheer en over de erfgoedsector in Vlaanderen is dat een pluspunt.

Je kan Nederlands spreken, begrijpen, lezen en schrijven.

Je hebt bijkomend een goede kennis van het Engels en het Frans (spreken, begrijpen, lezen).

Je bent een teamspeler en je kan vlot communiceren.

Voor deze functie is het belangrijk dat je zelfstandig en efficiënt kan werken.

Aanbod

Een deeltijds (max. 60%) contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met kans op verlenging met 1 jaar.

  • Wedde op basis van het overeenstemmend barema van het paritair comité 329.01. (Relevante onderzoekservaring zal tot maximaal 3 jaar worden meegerekend in de anciënniteitsschaal. In dat geval bedraagt het halftijds brutomaandloon 1.871 euro bij 3 jaar anciënniteit.)

Maaltijdcheques (8 euro) en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Je kan telewerken en je ontvangt daartoe een laptop van FARO, een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor internet en een bureauvergoeding.

Een werkomgeving in hartje Brussel (op loopafstand van het station Brussel-Centraal).

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest