Profiel

Stad en Architectuur richt zich tot al wie


• een gedetailleerde kennis van actuele internationale ontwikkelingen binnen de hedendaagse architectuur heeft.


• beschikbaar is om het project te realiseren en deel te nemen aan noodzakelijk overleg hierover.


Stad en Architectuur vzw nodigt curatoren uit zich aan te melden met een voorstel van de lezingenreeks aan de hand van een shortlist van ontwerpbureaus en een motivatie.


Organisatie

Stad en Architectuur

Stad en Architectuur vzw is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar en bediscussieerbaar. Over Stad en Architectuur

Functieomschrijving

Voor de nieuwe editie van de AUDITORIUM lezingenreeks zoekt Stad en Architectuur vzw een curator of team van curatoren die een programmatie kan/kunnen uitwerken rond het thema ‘SLOW SPACE’. AUDITORIUM 21/22 loopt van oktober 2021 tot mei 2022. Stad en Architectuur vzw nodigt geïnteresseerde kandidaat-curatoren uit om zich aan te melden.


Auditorium 21/22


Stad en Architectuur organiseert de lezingenreeks AUDITORIUM sinds 2001 in samenwerking met het departement Architectuur van de KU Leuven. De reeks brengt een verscheidenheid aan ervaring en expertise bij elkaar die kaderen binnen een gemeenschappelijk thema. Internatio­nale ontwerpbureaus schetsen aan de hand van hun projecten hoe zij antwoorden bieden op diverse sociaal-culturele uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat. De reeks bestaat uit een boeiende mix van gerenommeerde ontwerpers en minder bekend architectuurtalent die aan het begin staan van een internationale doorbraak.


Thema “SLOW SPACE”


De volgende reeks zal dieper ingaan op het thema 'SLOW SPACE'. We pleiten ervoor te leven in een dynamische en levendige stad, waar mensen wonen, werken, winkelen, spelen, een stad die zo een bron van inspiratie vormt voor iedereen. Maar in de snel bewegende wereld van vandaag hebben we ook behoefte aan ‘slow spaces’, plekken waar we kunnen pauzeren, vertragen, elkaar ontmoeten en echt contact maken. Hoe kunnen we in de gedeelde ruimte van de stad injecties van rust geven?


Gedeelde ruimte - zowel in het publieke domein als in de (semi)-publieke gebouwen - wordt vaak eenzijdig door de ene of de andere gebruiker geclaimd. Fietsers, voetgangers, bewoners, automobilisten en verschillende gebruikersgroepen eisen een plek op, wat leidt tot conflicten. Waar zit de balans in gerechtvaardigde toe-eigening? Is deze ruimte niet eerder een "zachte" categorie waarover onderhandeld moet worden, dan wel een "hard" object dat te markeren en te verdedigen valt? We merken een transitie op naar zachtere grenzen, een shift naar gedeelde ruimte die je als gebruiker niet langer alleen kan claimen. Verschillende disciplines zijn er vervlochten, nieuwe fricties en verschuivende processen vinden er plaats, grenzen vervloeien.


We zoeken naar vertraagde ruimte om nieuwe ervaringen van stedelijkheid te beleven, zonder blootstelling aan al te veel prikkels. Op welke wijze zouden we ‘slow space’ kunnen bekomen door te streven naar erkenbaarheid en kwaliteit in ambachtelijke zin? Slow space omvat principes van lokaal eten en winkelen, van het behoud van lokale ambachten, van meer groen in het stedelijk weefsel, van zachte mobiliteit. Hoe kunnen we injecties van rust geven dankzij de alledaagsheid van kleinschalige lokale productie of de kwaliteit van flexibel wonen in fijne levendige buurten? Met welke ruimtelijke modellen kan de samenhang van lokale productie, gediversifieerd wonen en doordachte mobiliteit ons brengen tot 'slow spaces'?


De lezingenreeks wil inzoomen op sterke praktijkvoorbeelden van zachte ruimtes die we zoeken in de beleving van de stad.


Het thema ‘SLOW SPACE’ is slechts een trigger voor de curator om met de begrippen aan de slag te gaan en ze te vertalen in een relevante, coherente sprekerslijst. Het thema geeft de lezingenreeks samenhang in een internationale context, maar laat voldoende ruimte voor variatie. Gastsprekers tonen niet alleen experimenteel ontwerp, maar ook tastbare resultaten in de vorm van concreet gerealiseerde projecten.

Welke rol heeft de curator?
De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal 6 lezingen in samenspraak met Stad en Architectuur.


De opdracht bestaat uit het opstellen van een shortlist van potentiële sprekers, het maken van een coherent programma rond het thema ‘SLOW SPACE’ met shortlist van sprekers, het schrijven van promotionele teksten, contact en onderhandeling met de sprekers over de data, inhoud en fee van de lezingen, tijdens de lezingen: het onthaal van sprekers, verwelkoming en introductie van de sprekers bij het publiek, het begeleiden van Q&A na de lezing.


Solliciteren
Meer informatie over de opdracht en de indiening lees je hier.
Reageren voor: 18/04/2021
Solliciteren
Meer informatie over de opdracht en de indiening lees je hier.
Reageren voor: 18/04/2021
Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Vlaams-Brabant