Organisatie

Stad Mechelen

Welk erfgoed vind je in Mechelen en de regio? Hoe kunnen we dat erfgoed een actuele en toekomstgerichte dynamiek geven? Dat is waar de Erfgoedcel Mechelen op inzet door de werking van erfgoedorganisaties te ondersteunen, maar ook door zelf experimentele erfgoedprojecten te ontwikkelen met een focus op creativiteit, inclusie en duurzaamheid. De samenwerking met andere (culturele) partners in de stad schept een vruchtbare grond en maximaliseert de waarde van het erfgoed en de erfgoedwerking.

Erfgoedcel Mechelen beheert zelf geen collecties, maar ondersteunt erfgoedgemeenschappen bij het waarderen, het beheer, het bewaren, het registreren en het digitaliseren van cultureel en immaterieel erfgoed. Daar werken we als erfgoedcel een beleid voor uit en zijn we op zoek naar collega die mee de schouders zet onder het uitrollen, opvolgen en uitvoeren van dit plan.

Functieomschrijving

Wat doe je als Consulent Collectie en Digitalisering?

 • Je coacht en ondersteunt erfgoedorganisaties en -gemeenschappen op maat bij vragen en noden rond verzamelen, collectiebeheer, waarderen, registratie, digitalisering en de integratie van ICE in hun collectieplannen.
 • Je onderzoekt de gemeenschappelijke digitale en collectienoden en ontwikkelt in samenwerking met partners expertise uitwisselingsmomenten.
 • Je ondersteunt erfgoedorganisaties en -gemeenschappen bij de opmaak van collectieplannen en het voorbereiden van subsidiedossiers (zelf of met de hulp van partners).
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rond zowel collectiemanagement als digitalisering en erfgoeddatabanken. Je inspireert, deelt kennis en vertegenwoordigt de noden van de bovenlokale erfgoedsector.
 • Je ontwikkelt mee de visie op het duurzaam beheer en het digitaal bewaren van erfgoed uit de regio en hoe dit via (digitale) tools ter beschikking te stellen van het bredere publiek.
 • Je coordineert (in samenspraak met partners zoals andere Erfgoedcellen, het Stadsarchief, Depot Rato of Histories) de aankoop, het beheer en de bruikleen van materialen voor collectiebeheer (bv. verpakkingsmateriaal, dataloggers etc.).
 • Je beheert het budget voor jouw projecten en trajecten.

Profiel

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt kennis van waardering van collecties en het begeleiden van waarderingstrajecten (spoedwaardering, verschillende waarderingstools, waardering van kerkelijk erfgoed,…).
 • Je hebt kennis van collectieregistratiesystemen (Erfgoedplus, Adlib,…) of bent bereid dit snel aan te leren.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in behoud en beheer van collecties en depotwerking, voldoende om regio te kunnen ondersteunen en te kunnen antwoorden op vragen hierrond (hands-on kennis en gezond verstand primeren, we zijn niet op zoek naar een restauratie-expert).
 • Je bent bekend met ICE en de relatie/spanningsveld tussen ICE en museale collecties.
 • Je hebt ervaring met of kennis van het opstellen van een verzamelbeleid voor collecties.
 • Je werkt gestructureerd en tegelijk verbindend. Je zoekt opportuniteiten om gemeenschappen te laten samenwerken, je verwijst door naar partners in de sector, maar kan tegelijk ook heldere grenzen afbakenen.
 • Je werkt oplossingsgericht en kan beperkingen en hindernissen omdenken tot kansen.

Aanbod

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijds contract van bepaalde duur op niveau B1-3 (initieel t/m 31 december 2024).
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 18 jaar.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 2.883,19 per maand.
 • Bruto loon met 18 jaar anciënniteit in de privésector € 4.441,44 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk
 • Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen