Voltijds Vast


Organisatie
Erfgoed Noorderkempen
De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen (PV ENK) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Binnen deze projectvereniging werken de IOED (Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst) en de Erfgoedcel Noorderkempen aan de inventarisatie, bewaring, onderzoek en ontsluiting van het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Zij staan bovendien in voor de ontwikkeling van een beleid rond erfgoed op lokaal niveau, aangepast aan de noden en wensen van de lokale besturen en verenigingen.
Functie
De consulent bouwkundig erfgoed staat in voor de omgang met het bouwkundig erfgoed van zeven gemeenten die aangesloten zijn bij de deelwerking Onroerend erfgoed van Erfgoed Noorderkempen. Dat omvat volgende aspecten:

Inventarisatie:
Bijhouden van de inventaris bouwkundig erfgoed in een Excel-databank als overzichtelijk en bevraagbaar werkinstrument
Plaatsbezoeken geïnventariseerd bouwkundig erfgoed en potentiële nieuwe items voor opname in de inventaris
Opmaken van fiches met wijzigingsvoorstellen en nieuwe items voor de inventarisdatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed
Aftoetsen van de inventaris bouwkundig erfgoed met de erfgoedactoren en heemkundige kringen

Waardering:
Toepassen van de methodologie voor waardering en waarderingscriteria op het lokale bouwkundig erfgoed
Aftoetsen van de waardering met de eigenaars, lokale erfgoedactoren, adviesraad en gemeentebesturen
Beleidsmatige implementatie van de waarderingen

Advisering en rapportage:
Opvolgen van concrete dossiers met betrekking tot verbouwing of (gedeeltelijke) sloop van bouwkundig erfgoed
Behandelen van toelatingsaanvragen voor niet-vergunningsplichtige handelingen aan beschermd bouwkundig erfgoed
Rapportage van advisering en stand van zaken bouwkundig erfgoed

Ontsluiting:
Vergroting van het draagvlak rond bouwkundig erfgoed door nieuwsberichten via website en sociale media
Digitaal loket voor vragen rond onroerend erfgoed op website
Presentatie van resultaten van inventarisatie en onderzoek bouwkundig erfgoed
Profiel
GEWENST PROFIEL & ERVARING
Je kunt zelfstandig projecten uitwerken en uitvoeren
Je bent zowel schriftelijk als verbaal communicatief en kan je communicatie aanpassen aan diverse doelgroepen
Je kunt zelfstandig een stipte administratie voeren met oog voor detail
Je werkt enthousiasmerend
Je bent flexibel. Nu en dan avond- en weekendwerk schrikt je niet af
Je beschikt over een rijbewijs B
Je bent een teamspeler die het hoofd koel houdt in moeilijke situaties
Je hebt een goede kennis van de huidige regelgeving rond onroerend erfgoed
Je hebt een open blik op het erfgoedveld en streeft naar een integrale erfgoedwerking en integratie met andere beleidsdomeinen
Ervaring met inventarisatie en/of waardering van bouwkundig erfgoed strekt tot aanbeveling
Je kan vlot overweg met Office-programma’s.
Kennis van GIS en het werken met database-systemen is een pluspunt.

DIPLOMAVEREISTEN
Je behaalde minstens een masterdiploma Monumenten- en landschapszorg, een master-na-master Conservation of Monuments and Sites of gelijkwaardig
Aanbod
Een voltijdse contractuele betrekking met een contract van onbepaalde duur (minimaal 1,5 jaar)
De bruto-aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal A1a. Anciënniteit van vergelijkbare functies in de openbare sector kan worden overgedragen. Daarnaast kan er maximum 8 jaar van een vergelijkbare functie in de privé overgedragen worden.
Flexibele werkuren volgens een 38 uren regeling; 4/5 regime is mogelijk.
Een uitstekende vakantieregeling, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding en/of terugbetaling openbaar vervoer, groepsverzekering
Plaats van tewerkstelling: Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
Solliciteren
Contactpersoon: Erfgoed Noorderkempen
Reageren voor: 18/03/2018

Online via: https://www.turnhout.be/jobs