Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige - communicatiemedewerker (niveau B) bij gemeenschapscentrum Everna (Evere) en gemeenschapscentrum De Maalbeek (Etterbeek).


Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking. Dit op het vlak van informatie, communicatie en vormgeving.


Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.


Opdrachten


Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:


− Je bent mee verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het gemeenschapscentrum.


− Je zoekt samen met het team naar de best mogelijke communicatiekanalen voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen.


Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:


− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.


− Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van regionale en bovenlokale communicatie.


− Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.


− Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.


− Je brengt verslag uit aan het bestuursorgaan van het gemeenschapscentrum.


Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:


− Je ontwikkelt en bewaakt de huisstijl en imago-ontwikkeling van het gemeenschapscentrum.


− Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum.


− Je maakt (mede) het communicatiebudget op en beheert het.


De selectieprocedure voor


deskundige - communicatiemedewerker (niveau B)


− Je ontwikkelt mede de publiekswerking van het gemeenschapscentrum (adressenbeleid/beheer, doelgroepencommunicatie …).


− Je beheert de backoffice van de software programma’s die gebruikt worden in de dagelijkse werking (Kwandoo, Yesplan, Paspartoe …).


Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):


− Je ontwerpt affiches en flyers op maat van de doelgroep.


− Je denkt na over de distributie van deze communicatiematerialen op maat van de beoogde doelgroep.


− Je bent eindverantwoordelijke voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media (Facebook, Instagram, Whatsapp, Hoplr …).


− Je bent verantwoordelijk voor het magazine van het gemeenschapscentrum (je bepaalt de content, schrijft artikels, zoekt interessante thema’s).


− Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het gemeenschapscentrum.


Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum:


− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.


− Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2431,60 EUR en een netto maandwedde van 1769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− Je ontvangt een eindejaarstoelage.


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.


− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.


− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/8852 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 26 september 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 26/09/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/8852 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 26 september 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 26/09/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest