Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Je komt terecht in GC De Markten, het gemeenschapscentrum in de Brusselse vijfhoek. De Markten is er zowel voor wie in het stadscentrum woont, als voor wie van verder komt. Zowel de lokale verankering, als de grootstedelijke realiteit zijn daarom belangrijk in de werking.

De 22 gemeenschapscentra van N22 zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.

Als communicatiemedewerker werk je samen met de centrumverantwoordelijke en de andere collega’s aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal.

Je ontwikkelt een uniform communicatiebeleid dat de volledige werking van GC De Markten representeert.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Communicatie en onthaal

− Je staat in voor ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het GC en laat dit doorstromen naar het team communicatie & onthaal, dat je ook aanstuurt.

− Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van het communicatieplan van het GC.

− Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.

− Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het GC.

− Je bent eindverantwoordelijke voor de content van het tijdschrift, de website, de digitale nieuwsbrief, sociale media en andere informatiedragers en voor de archivering ervan.

− Je ontwikkelt promotiemateriaal.

Werkprocessen

− Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de werking van het GC en de externe communicatie (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).

− Je ontwikkelt communicatiestrategieën en tools voor de interne communicatie (bv. Sharepoint).

− Je maakt (mee) het communicatiebudget op en beheert het.

− Je ontwikkelt mee de publiekswerking (adressenbeleid en -beheer, doelgroepencommunicatie …).

Overleg

− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie en publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.

− Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale communicatie.

− Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.

− Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.

Algemene werking van het GC

− Je ondersteunt bij activiteiten van het gemeenschapscentrum.

− Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.

− Je bent bereid avond- en weekendwerk te verrichten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.793,19 EUR en een netto maandwedde van 2.046,42 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest