Organisatie

Platform voor de Samenlevingsdienst

Functieomschrijving

Over de organisatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een aantal organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor in België nog een wettelijk kader moet worden uitgewerkt. Net als de nationale programma’s in heel wat andere landen willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden te engageren voor allerlei projecten van algemeen nut (algemeen en humanitair welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit, ...) en hen tegelijk vormingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 14 jaar en telt vandaag 65 vaste medewerkers.

Opdracht

Onder de supervisie van de algemeen directeur heeft de Nederlandstalige co-coördinator de volgende opdrachten:

 • Hij of zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de erkenning van de institutionalisering van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen.
 • Promoten en representeren van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen en daarbij de contactpersoon zijn voor de besluitvorming op politiek en institutioneel vlak maar ook met betrekking tot het middenveld, de media, etc.
 • Supervisie van de belangenbehartiging op Europees vlak voor het Platform, in het bijzonder gericht op de ontwikkeling van een Europees netwerk tussen de landen die reeds een Samenlevingsdienst hebben geïmplementeerd (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië).
 • Regisseren en ondersteunen van de werknemers uit het team belangenbehartiging met betrekking tot Vlaanderen (verantwoordelijke voor de gemeentecampagne in Vlaanderen en de verantwoordelijke voor de belangenbehartiging op Europees vlak).

Verantwoordelijkheden en kerntaken:

 • Lobbywerk
  • Ontmoetingen met mandatarissen (regeringsleden, parlementsleden, burgemeesters…) om politiek lobbywerk te voeren voor de operationeel en institutionele verankering van het programma.
  • Opstellen van werkdocumenten en politieke nota
  • Deelnemen aan het fondsenwervingsonderzoek (publiek/privé)
 • Media
  • Het aanspreekpunt zijn voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen (woordvoerder) en de contacten met Vlaamse journalisten en met opinieleiders uitbouwen.
  • Zorgen voor een voortdurende en strategische aanwezigheid van de Samenlevingsdienst in het Vlaamse medialandschap (schrijven van persberichten en artikelen, radio/tv-interviews, ...)
 • Het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor het programma van de Samenlevingsdienst in België verbreden
  • De belangrijkste partners in het middenveld (verenigingen, netwerken, sociale partners, …) identificeren en ontmoeten
 • Supervisie van de Europese belangenbehartiging
 • Interactie, overleg en coördinatie met de Franstalige co-directeur van de "Belangenbehartiging".
 • Verslag uitbrengen aan de algemeen directeur over de ondernomen acties en de bereikte resultaten

Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel met de nodige vaardigheden op het vlak van organisatie, communicatie, management en sociaalvoelendheid, en met volgende eigenschappen:

 • Diploma: master in een sociale, opvoedkundige of politieke richting of andere diploma’s
 • Minstens 5 jaar relevante beroepservaring in projectcoördinatie en op het gebied van communicatie of belangenbehartiging in de politieke sector en/of het maatschappelijk middenveld;
 • Goede kennis van het associatieve landschap en de Vlaamse sociaal-politieke problematiek;
 • Goede kennis van het Europese landschap en de Europese projecten van de Samenlevingsdienst;
 • Zeer goede kennis van het Frans en van het Engels;
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden;
 • Zeer goede schrijfvaardigheid: gestructureerde, gerichte communicatie, in staat om zich aan te passen aan de context;
 • Goede informaticakennis (basistools);
 • Teamspeler, maar ook in staat zelfstandig te werken;
 • In staat om zich in drukke werkperiodes extra in te zetten en een stevig werkritme aan te kunnen (stressbestendig);
 • In staat om te functioneren binnen de politieke visie van de Samenlevingsdienst als maatschappelijk project afgestemd op de noden van de jongeren (‘empowerment’, responsabilisering, erkenning, …) en de noden van de samenleving (sociale vermenging, strijd tegen uitsluiting, rechten en plichten, …);
 • Staat achter de waarden en opdrachten van de organisatie (www.samenlevingsdienst.be).

Aanbod

 • Een uitdagende en maatschappelijk relevante job in een gedreven team;
 • Kantoor gelegen in Brussel met frequente verplaatsingen
 • Voltijds (of 4/5e) contract van onbepaalde duur;
 • Loon volgens huidige barema’s van PC 329.02 niveau 6: Directeur + forfaitaire onkosten van 120€/maand en maaltijdcheques van 8 €/werkdag
 • Extra verlof tussen Kerst en Nieuwjaar;
 • Opleidingsdagen om jezelf verder te ontwikkelen
 • Mogelijkheden tot thuiswerk;
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest