Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).
Waardegebonden competenties
− dienstbaar zijn
− integer handelen
− betrokken zijn
Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag
− anderen overtuigen
− samenwerken
Omgaan met informatie
− problemen analyseren
− oordelen vormen
− een visie ontwikkelen
Probleemoplossend gedrag
− initiatief nemen
− organisatiesensitief handelen
Beheersmatig gedrag
− plannen en organiseren
− taken en processen opvolgen
Functiegebonden competenties
− flexibel reageren
− creatief handelen
− netwerken
− aansturen en motiveren van medewerkers
− omgaan met diversiteit
− kennis van de Brusselse socio-culturele context is een must
Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Organisatie

GC De Markten

Aanbod

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 15 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 (verlengbaar en mogelijk uitzicht op vaste aanstelling na een nieuwe open procedure).
− Loonschaal A111 - adjunct van de directeur.
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Jij komt terecht bij GC De Markten, het gemeenschapscentrum in Brussel Centrum. De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.
Je hebt de dagelijkse leiding over het gemeenschapscentrum en de personeelsploeg en je draagt financieel de eindverantwoordelijkheid, zodat de operationele doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.
Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke.
Opdrachten
− Je bepaalt, in samenwerking met alle relevante stakeholders (medewerkers, bestuursorgaan, aangesloten verenigingen), het beleid van het centrum en draagt de waarden van het huis uit.
− Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal).
− Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij.
− Je stimuleert en/of zet acties en projecten op in kader van het lokaal cultuurbeleid.
− Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum.
− Je voert een dagelijks personeelsbeleid.
− Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen.
− Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer.
− Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
− Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
− Je rapporteert over de algemene werking aan de raad van bestuur.
Solliciteren
Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op 13 juli 2021.
Dat kan via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘centrumverantwoordelijke GC De Markten’.
De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 19 juli 2021 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.
Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Frank Van Dessel, entiteitsverantwoordelijke bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra op het nummer 02 563 05 66 of via frank.vandessel@vgc.be.
Reageren voor: 31/08/2021
Solliciteren
Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op 13 juli 2021.
Dat kan via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘centrumverantwoordelijke GC De Markten’.
De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 19 juli 2021 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.
Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Frank Van Dessel, entiteitsverantwoordelijke bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra op het nummer 02 563 05 66 of via frank.vandessel@vgc.be.
Reageren voor: 31/08/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest