Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 Brusselse gemeenschapscentra vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem zeker een kijkje op www.n22.brussels, de koepelsite van de centra.

Jij komt terecht bij GC De Linde, het gemeenschapscentrum in Haren. Het gemeenschapscentrum is een ontmoetingsplek voor de diverse inwoners van Haren, die er activiteiten organiseren, les volgen, sporten, theater en film bijwonen. De Linde zet zich ook buiten zijn muren in om samen met verschillende partners het Harense wijkgevoel te stimuleren.

Functieomschrijving

Als centrumverantwoordelijke van GC De Linde (Haren) ben je actief bezig met het ondersteunen en coachen van de personeelsploeg. Op die manier kunnen de personeelsleden groeien in hun rol en hun opdracht voor het gemeenschapscentrum. Als centrumverantwoordelijke heb je de dagelijkse leiding over het gemeenschapscentrum. Je draagt de eindverantwoordelijkheid, zodat de doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden. Je werkt met een diverse personeelsploeg op een coachende en sturende manier. Samen met het bestuursorgaan werk je aan een meerjarenplan en de uitwerking ervan. Je hebt een brede interesse in cultuur en het stimuleren van samenwerkingen met (lokale) partners. GC De Linde is gelegen in Haren, een deel van de stad Brussel met iets meer dan 7.000 inwoners. Dit aantal stijgt elk jaar. Veel oorspronkelijke Vlaamse en Nederlandstalige inwoners en families zijn verhuisd. De instromende Harenaars hebben talrijke nationaliteiten en origines. Het oude Vlaamse publiek dat steevast het bezoekerspotentieel van GC De Linde vormde op publieke activiteiten, zoals theatervoorstellingen en andere podiumactiviteiten, het Dorpsfeest, breilessen of turnklassen, is grotendeels weggevallen en sterk aangevuld met nieuwe inwoners. Deze bevolkingsevolutie vond reeds lang geleden plaats in alle Brusselse gemeenten en wijken, en is zich nu volop aan het voltrekken in Haren. En nieuwe bewoners brengen andere vragen en voorstellen met zich mee. Het team van GC De Linde bestaat uit een voltijdse centrumverantwoordelijke, een voltijdse sociaal-cultureel werker, een halftijdse sociaal-cultureel werker voor de werking met kinderen en jongeren, een voltijdse onthaalmedewerker, een halftijdse poetskracht en een voltijdse kluskracht.

Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke Gemeenschapscentra.

 • Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum.
  • Je voert een personeelsbeleid.
  • Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal).
 • Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de inhoudelijke en gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij.
  • Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
  • Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
  • Je stelt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit.
  • Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC.
  • Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal.
 • Je staat in voor de zakelijke en financiële werking.
  • Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen.
  • Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer (o.a. opmaak begroting, opvolgen subsidies).
  • Je neemt verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk (o.a. veiligheidsrondgang).

Profiel

Je hebt een masterdiploma behaald.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • coachen, aansturen en motiveren van medewerkers
 • omgaan met diversiteit
 • flexibel reageren
 • je bent bereid om te werken op avonden en in het weekend
 • creatief handelen
 • netwerken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt
 • zorgen voor een correcte communicatie, zowel schriftelijk als digitaal
 • mondeling en schriftelijk vaardig zijn in het Nederlands; kennis van de Franse taal is aangewezen

Aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal A111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
 • Ontdek al onze aantrekkelijk extra's in onze infobundel.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest