Profiel

- Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen
- je bent een netwerker, je werkt graag met mensen
- Je bent vlot in contacten met en hebt interesse voor alle doelgroepen in de wijken: kinderen, tieners, jongeren, mensen zonder en met migratie-achtergrond, senioren, …
- Je hebt inzicht en voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting
- jouw enthousiasme werkt aanstekelijk, je kan mensen motiveren en activeren
- je wordt gedreven door het werken met mensen; je wil daarbij vooral werken mét mensen ipv voor mensen en je wil het beste uit ieder halen
- je hebt ervaring met projectmatig werken, je werkt planmatig en efficiënt
- je bent bedreven in het opzetten en versterken van participatieprocessen
- je bent sterk in communicatie (zowel off- als online)
- je kan vrijwilligers en/of organisaties samenbrengen in functionele verbanden zoals werkgroepen, overleg,.. en je kan dit overleg plannen en leiden. Je bent gewoon om voor groepen te staan.
- je weet organisaties, gemeentediensten en beleid te prikkelen en te engageren om mee (verder) te investeren in de projecten.
- je heb zicht op nieuwe maatschappelijke bewegingen, stadsontwikkeling en veranderingsprocessen
- je kan een eigen budget opstellen en beheren

Riso Vlaams-Brabant verwacht
• dat je minimaal in het bezit bent van een bachelordiploma (voorkeur sociaal-culturele / (ped)agogische wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring
• dat je bereid bent tot avond- en weekendwerk en dat je snel kan starten

Organisatie

RISO VLAAMS-BRABANT
Riso Vlaams-Brabant vzw is erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij. We werken op 2 domeinen  Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.  De toegankelijkheid van het aanbod binnen aandachtsgebieden verhogen, werken aan het samenleven in dit gebied en aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. We doen dit via twee kernopdrachten: een agogische kernopdracht (versterken van mensen) en een politieke kernopdracht (veranderen van structuren, beleidsbeïnvloeding). Riso Vlaams-Brabant organiseert sinds het najaar van 2014 in opdracht van gemeente Dilbeek buurtwerk. Eerst enkel in de Reinaertwijk en vanaf 2018 ook in 3 andere sociale woonwijken. Sinds deze uitbreiding is er een extra opbouwwerker van RISO actief, met naast een opdracht binnen buurtwerking ook een opdracht rond brede gezinsondersteuning (ruilwinkel en spel- en ontmoetingsmomenten). Als buurtwerker werk je nauw samen met het team volwassenen en welzijn van de gemeente.

Aanbod

Riso Vlaams-Brabant biedt
• Een contract van 80% van bepaalde duur (t.e.m. september 2020), verlenging mogelijk
• Verloning op basis van PC 329, barema B1c, relevante anciënniteit wordt in acht genomen
• Bureau: Welzijnscampus Dilbeek, Bosstraat 84
Daarnaast ben je, vooral, in verschillende sociale woonwijken actief.
• Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie;
• Vormingsmogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud;
• Coaching op maat door een stafmedewerker van Riso Vlaams-Brabant.

RISO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Functieomschrijving

RISO VLAAMS-BRABANT ZOEKT EEN BUURTWERKER VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING
• die in sociale woonwijken in Dilbeek mee wil bouwen aan kwaliteitsvolle en vertrouwde leefomgevingen waar iédereen betekenis en richting aan z’n leven kan geven
• voor wie sociale grondrechten zoveel meer zijn dan een droog artikel in de grondwet, maar samen een hefboom vormen voor een menswaardig leven.
De vertrekbasis vormt het praktijkkader ‘aandachtsgebieden versterken’.

Je bent verantwoordelijk voor:
• Samen met je collega, partners en/of een ploeg vrijwilligers zet je activiteiten op die de samenhorigheid versterken en die bewoners betrekken op de eigen leefomgeving (volkstuin, ontmoetingsplekken creëren, buurtfeesten,…). Je ondersteunt en versterkt bewoners in het nemen van initiatieven en stimuleert eigenaarschap over de wijk
• Je gaat op zoek naar knelpunten en kansen in de wijken om mee aan de slag te gaan om de leefbaarheid in de wijk te verhogen
• Je werkt mee aan een overkoepelend overleg voor buurtwerk Dilbeek van waaruit partnerschappen op maat van de buurten concreet worden gerealiseerd.
• Je onderhoudt nauwe banden met hulp- en dienstverleners om vragen en signalen uit de wijk op te vangen en gaat er beleidsmatig mee aan de slag (bv uitbouw buurtgerichte dienstverlening). Via regelmatige laagdrempelige contactmomenten wordt, al dan niet in samenwerking met partners, informatie verstrekt rond welzijnsvragen (premies, hulp- en dienstverlening,…). Waar nodig wordt een link gelegd met CAW, welzijnsloket, scholen,…
• Je verzorgt de externe communicatie van het buurtwerk via een medewerking aan de huurderskrant van Providentia (2x/jaar) en een facebookpagina;
• Je bent verantwoordelijk voor de financiële en praktische administratie van het project.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant