Organisatie

Vlaamse gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij

aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als deskundige-boekhouder zorg je mee voor de operationele
(financiële en administratieve) dienstverlening in functie van de
gevraagde beleidsondersteuning (voorbereiding, uitvoering en evaluatie)
binnen de directie Financiën, Begroting en Aankoop. Je waakt daarbij
over het behoud van een kwaliteitsvolle service ten aanzien van interne
en externe klanten. Je draagt actief bij aan de doelstellingen van de
directie Financiën, Begroting en Aankoop.


Wat doe je?


In samenwerking met een team van ervaren collega’s en met de steun
van je leidinggevende(n), zal je, in het bijzonder, mee worden ingezet
voor de uitvoering van de volgende taken:


 • Je werkt actief mee aan de boekhoudkundige opvolging en
  verwerking van de inkomende facturen en subsidies (exploitatie en
  investeringen): controle bestelbonnen, controle contracten, controle
  facturen, correspondentie met de leveranciers, controle besluitvorming,
  klaarmaken van betalingen …

 • Je staat in voor het opstarten/opvolgen van workflows naar de
  andere diensten/directies bij het verwerken van facturen en subsidies.

 • Je staat in voor de opvolging en analyse van aanmaningen.

 • Je fungeert als aanspreekpunt en voert een duidelijke en
  constructieve communicatie met de verschillende diensten/directies om de
  goede werking te verzekeren en een optimale verwerking van het proces
  te waarborgen.

 • Je waakt over de correcte toepassing van de geldende boekhoudkundige regels.

 • Je staat in voor het leveren van de nodige informatie voor een
  efficiënt beheer van middelen en daarbij voorstellen formuleren en/of
  uitwerken voor de optimalisatie van de werkprocessen en procedures.

 • Je werkt mee aan projecten om de boekhoudkundige en financiële gevolgen van beslissingen te bewaken.

 • Je helpt bij de financiële analyse en controle van gesubsidieerde
  verenigingen in samenwerking met de verantwoordelijke subsidiebeheer en
  -controle.

 • Je ondersteunt de hoofdboekhouder bij het opstellen van de
  jaarlijkse afsluiting van de boekhouding en bij de (tussentijdse)
  controles van de rekening.

 • Op termijn kun je fungeren als vervanger van de hoofdboekhouder tijdens zijn/haar afwezigheid.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1.Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


−Een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type in economische wetenschappen, handelsingenieur, handelswetenschappen, bedrijfseconomie of bedrijfskunde.


−Een diploma van graduaat in boekhouding, uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs.


−Een bachelordiploma of een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling Boekhoudkundige en fiscale expertise, Bedrijfsmanagement, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen.


−Een diploma van graduaat (HBO5) in boekhouding of accounting administration,uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs.


−Een diploma van gegradueerde in het bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus.


−Een ander bachelordiploma met minstens drie jaar ervaring;


−Een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit) en minstens 3 jaar relevante ervaring in de functie.


−Een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


−Laatstejaarsstudenten 2021-2022worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.


2.Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3.Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Financiën, Begroting en Aankoop kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12maandenduurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


De Vlaamse Gemeenschapscommissie –directie Financiën, Begroting en Aankoop –is centraal gelegen in de hoofdstad en zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. We bieden je een boeiende functie aan met ruimte voor initiatief in een informele werksfeer. Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, een degelijk salaris en aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden, aangevuld met diverse extralegale voordelen en regelmatige opleidingsmogelijkheden (intern en extern) en coaching op de werkvloer.

Solliciteren

Hoe solliciteer je? Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9385 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op donderdag 21 oktober 2021. Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2020-2021voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe.Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 21/10/2021
Solliciteren

Hoe solliciteer je? Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9385 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op donderdag 21 oktober 2021. Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2020-2021voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe.Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 21/10/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest