Profiel

 • Je kan je vinden in de missie en visie van Wervel
 • Je hecht belang aan gezonde voedselproductie, agro-ecologie, commons, socio-cultureel volwassenenwerk of milieu
 • Je beschikt over één of meerdere van onderstaande competenties:
 • Organisatiemanagement en -ontwikkeling
 • Juridische expertise
 • Financiële expertise
 • HR expertise
 • Landbouw/natuur expertise
 • Een hart voor de Wervel filosofie
 • Affiniteit met het sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Agogische ervaring (opzetten/begrijpen van sociaal culturele praktijken)
 • Oog voor diversiteit
 • Communicatie expertise
 • Zin in innovatie

Organisatie

wervel vzw

Wervel komt op voor een gezonde landbouw. Een agro-ecologische landbouw met respect voor bodem, biodiversiteit en klimaat. Voor een zo lokaal mogelijke korte keten, rechtvaardig op lokaal- en wereldniveau.

Wervel werkt aan:

 • eters en telers, verwerkers, verdelers met elkaar verbinden
 • zichtbaar maken van pioniers
 • innoverende praktijken ontwikkelen
 • kennis opbouwen en delen
 • campagnes waarin mensen hun voedselvoorziening in eigen handen nemen

  De volgende beleidsperiode staat Wervel voor een aantal strategische en organisatorische uitdagingen. Zowel zakelijk als inhoudelijk ligt er inspirerend werk op de plank. Het bestuur voert een doortastend, toekomstgericht beleid. Om de organisatie verder te begeleiden in deze transitie zoekt Wervel naar versterking.

Aanbod

 • een uitdagend mandaat in een organisatie in transitie
 • een organisatie met gedreven kantoor- en vrijwillige medewerkers
 • een onkostenvergoeding
 • de mogelijkheid je bij te scholen

Functieomschrijving

De drie belangrijkste taken van het bestuur zijn het voeren van een strategisch beleid, een financieel beleid, en een medewerkersbeleid. Het bestuur wordt hierin ondersteund door de coördinator en het team.


Om de transitie naar het hoger plan te tillen, zoekt de vereniging specifiek nog naar bestuurders met affiniteit rond organisatiemanagement en -ontwikkeling en/of een juridische achtergrond. Maar ook kandidaten met andere profielen zijn zeer welkom.


Het bestuur vergadert momenteel één keer per maand om een aantal veranderingsprocessen in goede banen te leiden. Zodra die achter de rug zijn, komt het bestuur opnieuw 2-maandelijks samen. De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen. Jaarlijks wordt er ook een planningsweekend georganiseerd waar het team, de bestuurders en de vrijwilligers samen intensief inhoudelijk aan het werk gaan.Categorie
Directie en management
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest