Profiel

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.


Vereisten


- Je beschikt over een masterdiploma rechten


- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van


het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.

- De levensbeschouwelijke screening en de toetsing kerncompetenties doorstaan.

- De proeven met goed gevolg doorlopen.

- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.

- Gunstig gerangschikt zijn.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.


Competenties


 • Je schuwt hard werken niet en bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk
 • Je bent mee met de actualiteit
 • Je bent proactief en durft initiatief te nemen
 • Je bent positief ingesteld en grijpt opportuniteiten met twee handen
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, verzorgde en correcte taal
 • Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig
 • Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk
 • Je bent succesvol in herkennen en oplossen van problemen. Je kan een abstracte vraag/situatie ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken
 • Je bent gevoelig voor de menselijke kant van de zaak
 • Je communiceert open met het team en je leidinggevende
 • Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties en wendt deze aan om informatie, steun en samenwerking te verkrijgen
 • Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen

Werkvoorwaarden


De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het Federaal Secretariaat. Hij/zij zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee men een team vormt en onder het gezag van de betrokken directeur.


De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.


De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

Zijn/haar statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van UVV/deMens.nu.


Evaluatie


Een evaluatie van de geleverde prestaties zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Organisatie

UVV/deMens.nu

De maatschappij kent vandaag heel wat polarisering. We zien dat mensen steeds meer naast elkaar praten en steeds minder met elkaar in gesprek gaan. Een vertrouwensbreuk dreigt, zowel met de overheid als met elkaar. Net daar wil deMens.nu verandering in brengen. Met bijna 30 locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel hebben we een veeltal aan ambassades voor ons gedachtegoed. Daar bovenop hebben we een beleidsteam van gedreven collega’s die rechtstreekse contacten onderhouden met de politiek en de overheden die relevant zijn voor onze dienstverlening. Binnen dit team hopen we jou te kunnen verwelkomen.


Aanbod

Bezoldiging


Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2019 bedraagt € 2.858,77 (index 1,6734).


Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.


Bevordering op basis van graadanciënniteit


Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.


Hospitalisatieverzekering


Bij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 'Evaluatie', krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.


Woon-werkverkeer


De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.


Opleidingsmogelijkheden


De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Functieomschrijving

Als beleidsmedewerker-jurist zal jij vooral actief zijn in de velden die te maken hebben met de organisatie van onze publieke dienstverlening. Je krijgt de mogelijkheid een expertise te ontwikkelen rond secularisme, onderwijs en democratie. Op dagdagelijkse basis zal je met jouw arendsblik wetteksten doornemen en interventies voorbereiden waarmee we bijdragen aan de beleidsvorming van ons land. Daarop aanvullend zal je ook aangesproken worden op je expertise als jurist om mee intern de governance van onze organisatie verder uit te bouwen. De tektonische platen van onze samenleving zijn immers aan het verschuiven en wij willen bij die verschuiving het onderste uit de kan halen. Daarbij zetten we in op een moderne democratie die actieve burgers betrekt in een duurzaam samenlevingsmodel.


Op zoek naar een job met impact en niet bang van een stevige uitdaging? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Solliciteren doe je via de procedure zoals hieronder omschreven. Tot snel!


Solliciteren
Reageren voor: 03/12/2020
Solliciteren
Reageren voor: 03/12/2020
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest