Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen.

Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:

Vier afdelingen

1. Kennis en Beleid

2. Subsidiëren en Erkennen

3. Waarborgen en Beheren

4. Interne organisatie

en twee diensten

1. Communicatiedienst

2. Stafdienst

In deze functie werk je in de afdeling Kennis en Beleid, in het team Transversaal en internationaal.

Functieomschrijving


Vanuit deze beleidsfunctie sta je mee aan het roer van de digitale transformatie van de cultuursector. Je wordt betrokken bij de visie- en strategiebepaling hiervan waarvoor je samenwerkt met partners binnen het departement en de Vlaamse overheid (zoals Digitaal Vlaanderen).

Je bepaalt mee de agenda over (nieuwe) digitale processen naar de sector toe, je geeft advies en detecteert nieuwe noden.Je kan dit op technisch vlak vlot bespreken met projectleiders en analisten in de sector en overtuigt hen van belangrijke strategische keuzes.Je sensibiliseert de sector, geeft (technisch) advies en gaat men hen in dialoog om de transformatie te maken naar futureproof, op elkaar afgestemde oplossingen. Je zal bij het uitvoeren van deze job in aanraking komen met bovenbouworganisaties (Cultuurconnect, publiq en meemoo) en grote spelers in de cultuursector.

In deze functie ben je van meerdere markten thuis. Deze uitdagende functie vraagt een combinatie van technisch inzicht, sterke communicatieve vaardigheden en organisatie- en coördinerende projectvaardigheden.
Vanuit een IT-technische achtergrond, kan je met stakeholders meepraten en meedenken over Cloud, (linked open) data, network & cybersecurity concepten.Ben jij op zoek naar uitdagende functie als beleidsmedewerker? Heb je een IT-technische achtergrond maar heb je goesting deze vaardigheden in te zetten binnen een communicatieve, interessante functie waarbij je je inzet voor de cultuursector?

Solliciteer op deze vacature en ga met ons in gesprek.

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN


Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden.1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2) Je behaalde een master binnen een informatica-richting OF je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring binnen een IT-context.Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:


Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.Ook wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring (enkel opnemen indien specifieke diploma of werkervaring worden vereist voor de vacature).Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.


Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de


selectieverantwoordelijke (Ben Geenens, Ben.geenens@vlaanderen.be, 02 553 42 90).

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.


• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.


• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.


• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.334 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via horizontale mobiliteit.Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?


www.werkenvoorvlaanderen.be

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest