Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van adjunct van de directeur - beleidsmedewerker cel Stedelijk Beleid (niveau A) bij de Diensten leidend ambtenaar - Stedelijk Beleid.

De cel Stedelijk Beleid is een transversale dienst binnen de VGC, en geeft uitvoering aan de missie van de VGC op het vlak van stedelijk beleid. De cel Stedelijk Beleid werft een adjunct van de directeur aan voor de organisatie van de Europawerking van de VGC, de beleidsvoorbereiding m.b.t. Roma in Brussel en de opvolging van diverse transversale initiatieven in het kader van het stedelijk beleid van de VGC.

Als adjunct van de directeur – beleidsmedewerker cel Stedelijk Beleid sta je onder meer in voor:

1. Coördinatie en organisatie van de Europawerking van de VGC:

− Je staat in voor het samenwerken, netwerken en kennisdelen met organisaties en instellingen die over expertise beschikken op het gebied van Europese fondsen en programma’s.

− Je screent informatie over Europese subsidiemogelijkheden en ontsluit die naar VGC-diensten en Nederlandstalige organisaties in Brussel via website, sociale media, nieuwsbrieven, studiedagen en infomomenten.

− Je ondersteunt VGC-diensten en Nederlandstalige initiatieven in Brussel bij projectontwikkeling en -beheer in het kader van Europese projecten en programma’s.

− Je staat in voor (mede-)beheer van, ondersteuning bij en opvolging van EU-projecten van de VGC en ondersteunt VGC-diensten bij het proces van inhoudelijke en administratieve opvolging hiervan.

− Vertrekkende vanuit het meerjarenplan van de VGC ga je proactief op zoek naar Europese middelen om de ambities van de VGC, zoals opgenomen in de meerjarenplanning, te financieren.

− Je volgt actief de Brusselse en de Vlaamse Europese structuurfondsen op in functie van de mogelijkheden voor Nederlandstalige initiatieven in Brussel.

− Je zet (transnationale) EU-partnerschappen op in functie van uitwisseling, projectontwikkeling en lerende netwerken.

− Je vertegenwoordigt de VGC in structuren en organisaties die werken rond Europese programma’s en fondsen.

− Je zoekt naar (nieuwe) mogelijkheden om de EU-dienstverlening zowel intern als extern permanent te verbeteren.

2. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Romawerking:

− Je staat in voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Brusselse Romawerking i.s.m. Foyer, met inbegrip van de rapportages over de werking.

− Je organiseert overleg en samenwerking met de Romawerking voor de realisatie en opvolging van de inhoudelijke doelstellingen, bevragingen, enz.

− Je volgt het Europese, federale, Vlaamse en Brusselse beleid m.b.t. Roma op.

- Je organiseert samenwerking in de VGC en met Nederlandstalige voorzieningen met het oog op het delen en ontsluiten van de expertise m.b.t. de Roma-gemeenschappen in Brussel.

3. Ondersteuning van de algemene werking van de cel Stedelijk Beleid:

− Je werkt mee aan tal van initiatieven in het kader van het stedelijk beleid van de VGC en volgt diverse transversale beleidsacties op.

− Je ondersteunt de algemene werking van de cel Stedelijk Beleid.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de Diensten leidend ambtenaar - Stedelijk Beleid kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie wordt immers gefinancierd met specifieke middelen.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.525 EUR en een netto maandwedde van 2.229 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/13122-27 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 16 oktober 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 19/10/2022
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/13122-27 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 16 oktober 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 19/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest