Organisatie

Afdeling Erfgoed, provincie Limburg

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

Onroerend erfgoed is een speerpunt voor de provincie Limburg. Het vormt mee onze identiteit, het voedt onze creativiteit, het bepaalt het uitzicht van Limburg voor de Limburgers en voor toeristen.

Functieomschrijving

Binnen de afdeling Erfgoed bouwt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), vanuit een sensibiliserende en ondersteunende rol, een algemene werking rond onroerend erfgoed uit op het gebied van expertisedeling, participatie en educatie. Het wordt hierin bijgestaan door Monumentenwacht Limburg dat via periodieke inspecties mee instaat voor het behoud en beheer van Limburgs erfgoed.

We zijn op zoek naar een beleidsadviseur Erfgoedontsluiting en Kunstcollectie. In overleg met het afdelingshoofd Erfgoed coördineer, implementeer en werk je provinciale en bovenlokale erfgoedontsluitingsprojecten uit. Specifiek ben je verantwoordelijk voor het beheer en de ontsluiting van de provinciale kunstcollectie.

Over de functie:

 • Je bedenkt en coördineert nieuwe erfgoedprojecten, al dan niet met de kunstcollectie.
 • Je faciliteert projectontwikkeling en samenwerkingsverbanden en je staat in voor de opstart, de verbetering, de consolidatie en de evaluatie van (bovenlokale) projecten.
 • Je volgt de inventaris van de provinciale kunstcollectie op en beheert deze.
 • Je volgt de materiële toestand van de kunstwerken binnen de collectie op, inclusief dienstverlening over en opvolging van mogelijke conserveringswerken en restauraties van kunstwerken.
 • Je promoot, begeleidt en volgt, samen met jouw collega's, de verschillende erfgoedsubsidiereglementen op, specifiek het reglement 'Projecten Onroerend Erfgoed'.
 • Je onderhoudt een actief netwerk en participeert aan werk- en/of stuurgroepen.
 • Je prospecteert nieuwe opvattingen over erfgoedwerking.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • kennis van bewaring en ontsluiting van (onroerend) erfgoed
  • basiskennis van de omgang en bewaring van kunst
  • affiniteit met de Limburgse (onroerend) erfgoedsector
  • kennis van project- en publiekswerking rond (onroerend) erfgoed
  • kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten
  • beschikken over een vlotte pen.
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.641,48 en maximum 6.033,03 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg