Profiel

Profiel en vereiste competenties
- Diploma: masterdiploma (communicatie, rechten...) of andere diploma's die gelijkwaardige vaardigheden aantonen;
- Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van communicatie of belangenbehartiging in de politieke sector en/of het maatschappelijk middenveld;
- Goede kennis van het verenigingsleven en de sociaal-politieke vraagstukken in Vlaanderen;
- Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden;
- Zeer goede kennis van het Frans (kennis van het Engels is een troef);
- Diplomatisch; constructieve ingesteldheid
- Zeer goede schrijfvaardigheden: in staat om gestructureerd en gericht te communiceren en in staat om zich aan te passen aan de context;
- Analytisch denkvermogen en goed in het maken van syntheses;
- Initiatiefrijk en het vermogen om kansen te grijpen (proactiviteit en reactiviteit);

- Mogelijkheid om zich blijvend in te zetten in periodes van aanhoudende drukte (stressbestendigheid);
- Zelfstandig en toch in staat om in een team te werken;
- Basiskennis m.b.t. computerprogramma’s (Word, Excel, PPT) en sociale netwerken;
- Vermogen om gestructureerd en georganiseerd te werken in een flexibele en dynamische werkomgeving;
- De waarden van de vereniging onderschrijven (www.samenlevingsdienst.be) en een actieve belangstelling tonen voor de oprichting van een algemene Samenlevingsdienst in België;
- Goed inzicht in de strategische en operationele doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van het project;
- De ethiek en het beroepsgeheim naleven;
- Vermogen om individuele, collectieve en institutionele kwesties van elkaar te scheiden en tegelijk hun samengaan bevorderen;
- Een rijbewijs (auto) en een voertuig zijn een troef.

Organisatie

Platform voor de Samenlevingsdienst
Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een vereniging van organisaties die de implementatie van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar bevordert. Ons doel is de totstandkoming van een wet die de Samenlevingsdienst in België regelt. Net zoals de nationale programma's die in veel landen worden aangeboden, gaat het erom jongeren uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de samenleving. De jongeren kunnen een project opnemen in een interessegebied naar keuze: milieu, toegang tot onderwijs, mensen helpen en solidariteit, humanitaire acties, enz. Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat al 12 jaar en telt nu 42 vaste medewerkers. Sinds 2011 implementeert het Platform de Samenlevingsdienst in heel België. Het programma heeft op die manier al meer dan 1000 jongeren bereikt.

Aanbod

Werkplaats en werkregime
- Voltijds;
- Contract voor onbepaalde duur;
- Verloning volgens de geldende loonschalen van paritaire commissie 329.02
- Startdatum: zo spoedig mogelijk;
- Plaats van tewerkstelling: Mechelen (vanaf januari 2020) met regelmatig werkdagen in de hoofdzetel (Hamerstraat 21, 1000 Brussel).

Functieomschrijving

Missie
Onder de verantwoordelijkheid van de directeur en de raad van bestuur is de Vlaamse belangenbehartiger verantwoordelijk voor het doorgeven, verdedigen en promoten van de politieke standpunten en eisen van de vereniging in Vlaanderen.
Dit betekent concreet:
o Het overbrengen van de institutionele en strategische visie naar Vlaamse politieke actoren, de media en relevante actoren in het Vlaamse middenveld;
o Het coördineren van de "Gemeentecampagne" in Vlaanderen;
o Het opstellen van brieven, notities, rapporten... met betrekking tot de belangenbehartiging van het Platform;
o Het bijdragen in de zoektocht naar financiering en subsidies (fondsenwerving);
o Het ondersteunen van het project door middel van creatie van nieuwe partnerschappen.

Takenpakket
- Belangenbehartiging en netwerkvorming met vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus en met Vlaamse politieke actoren (parlementen, regeringen, centrale bureaus van elke partij, onderzoekscentra, jonge politici, enz.);
- Coördinatie en bezieling van de “Gemeentecampagne” (campagne om het lidmaatschap van de gemeenten te verkrijgen volgens vier niveaus van verbintenissen: ondertekening charter, informatie, partnerschap, financiering);
- Belangenbehartiging en netwerkvorming met actoren uit het maatschappelijk middenveld (invloedrijke organisaties, verenigingen, federaties, sociale partners, enz.);
- Nederlandstalige woordvoerder van het Platform en ondersteuning van de communicatie in Vlaanderen (ondersteuning bij het schrijven van persberichten, nieuwsbrieven, artikels, website, enz.);
- Schrijven van brieven, standpuntnota's, subsidieaanvragen, verslagen, notulen, enz. over projecten en evenementen m.b.t. belangenbehartiging;
- Terugkoppeling naar de algemene directie en de raad van bestuur;
- Samenwerking met de Operationele Directie en de regionale Vlaamse coördinator voor de ontwikkeling van het partnernetwerk en de financieringsmogelijkheden;
- Ontwikkeling en mobilisatie van het Steuncomité en het Onderzoekscomité (in nauwe samenwerking met de directie);
- Organisatie van evenementen m.b.t. belangenbehartiging in Vlaanderen (symposia, seminaries, enz.);
- Media-, politieke, academische en juridische opvolging van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen;
- …
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest