Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

• de erkenning en financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, maar ook financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;

• het beheer en de financiering van de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen;

• het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris;

• de toekenning van vergunningen voor bicommunautaire Brusselse kinderopvangcentra;

• ondersteuning van gezondheidsprofessionals, in het bijzonder in rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap (inclusief tijdelijk zorgpersoneel);

• de financiering van initiatieven voor bijstand aan personen en in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap;

• de toekenning en uitbetaling van de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);

• de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

Iriscare is begaan met de milieuproblematiek en haar impact op de samenleving als geheel op lange termijn. In 2023 kreeg het kantoor het label Ecodynamische onderneming (3 sterren), wat betekent dat de instelling een ecodynamisch modelbedrijf is en een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van milieubeheer.

Iriscare is tevens bekroond met het "Great Place to Work" label voor een periode van één jaar.

De vacante betrekking bevindt zich bij het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap (CEAH) van Iriscare.

Deze dienst staat in voor de evaluatie en de erkenning van:

• de handicap of de aandoening van Brusselse kinderen en jongeren tot 21 jaar, die aanspraak maken op een verhoging van de kinderbijslag;

• de verminderde zelfredzaamheid van Brusselse 65-plussers, die aanspraak maken op een maandelijkse uitkering (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Het team van het evaluatiecentrum bestaat uit verschillende profielen: artsen, verpleegkundigen, een klinisch psycholoog, een ergotherapeut, een kinesist, een logopedist en ontwikkelingstherapeut, een sociaal assistent en administratieve medewerkers.

Functieomschrijving

Wil je je carrière een nieuwe boost geven binnen een dynamische Brusselse overheidsorganisatie? Deel je ons engagement en onze inzet voor personen met een handicap of met een verminderde autonomie? Komt een openbaar ambt overeen met jouw waarden? Lees dan zeker verder, want Iriscare heeft de job voor jou! Jouw taken :

• Je beheert zelfstandig dossiers van de door de Brusselse burgers jonger dan 21 en ouder dan 65 jaar ingediende dossiers te analyseren voor een multidisciplinaire evaluatie en een eventuele erkenning om sociale uitkeringen toe te kennen;

• Je pleegt overleg met de behandelende arts om aanvullende informatie te verkrijgen over de dossiers van de patiënten;

• Je volgt specifieke opleidingen en volgt ontwikkelingen op het wetgevende vlak op;

• Je deelt je kennis met de leden van het team;

• Je draagt bij tot een positieve en dynamische sfeer in het team.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met: Liesbeth Ryckaert - assistent - 02/435 63 45 Naher Beth-Grigo - dienstverantwoordelijke Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap (CEAH) - naher.beth-grigo@iriscare.brussels

Profiel

Wij zoeken naar een medewerker die in het bezit is van een diploma hoger onderwijs van het korte type van verpleegkundige, kinesitherapeut, logopedist of ergotherapeut.

Een kopie van het diploma, het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma en een kopie van het visum om deze paramedische beroep te mogen uitoefenen moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend. Ga voor meer informatie naar deze site: Buitenlandse en anderstalige diploma’s | Werkenvoor.be.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Een specialisatie en/of ervaring in het milieu (van de evaluatie) van de handicap, in (neuro)pediatrie of in psychiatrie is een pluspunt.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Aanbod

Minimumloon zonder ervaring: 33.588,99 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Uw verworven anciënniteit in de openbare sector wordt automatisch gevaloriseerd in verhouding tot uw verrichte prestaties. Voor de in de particuliere sector verworven anciënniteit kan een verzoek om valorisatie worden ingediend die eveneens in verhouding is tot jouw verrichte prestaties voor maximaal 10 jaar.

Voordelen:

• flexibel uurrooster in een 38-urenweek

• werkzekerheid

• 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)

• telewerk

• hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)

• maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag

• eindejaarstoelage

• vakantiegeld

• mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets

• toegang tot een sociale dienst

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest