Organisatie

Kanal

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel.

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

Functieomschrijving

Departement tentoonstellingen en onderzoek

Samen met de teams publiek, live art, collectiebeheer en bibliotheek, en artistieke productie, is het departement tentoonstellingen en onderzoek belast met het conceptualiseren en uitvoeren van het interdisciplinaire programma van tentoonstellingen, collectiepresentaties, opdrachtwerken, onderzoeksactiviteiten en publicaties die de waarden van KANAL en de complexiteit van artistieke praktijken en hun geschiedenis weerspiegelen. Het departement tentoonstellingen en onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de visie en missie van de organisatie en zorgt ervoor dat het programma van KANAL, als centrum voor artistieke innovatie en toekomstgerichte debatten, spoort met de institutionele doelstellingen en deze tevens bevordert.

Jouw taken

Deze job laat je toe om de grote diversiteit en alle aspecten van de programmering van KANAL te ontdekken. Je begeleidt en ondersteunt een hele reeks projecten: tentoonstellingen, collectieaanwinsten en -presentaties, commissies, live evenementen en publiekwerkingsactiviteiten. Je rapporteert aan de curator en treedt desgevallend zelf op als verantwoordelijke curator.

Programma en onderzoek

 • Je draagt bij aan de curatoriële uitwerking en leiding van een brede waaier aan tentoonstellingen, collectiepresentaties, opdrachtwerken, live projecten, en projecten op het vlak van gemeenschapsvorming en publieksbetrokkenheid.
 • Je denkt kritisch mee in de ontwikkelingsfase van elk project.
 • Je ondersteunt en neemt deel aan alle aspecten van het productieproces van tentoonstellingen, waaronder het voorstellen en ontwikkelen van programma-ideeën, het verrichten van onderzoek, het beheren van bruikleenaanvragen, de correspondentie, het onderhandelen over bruiklenen, het bijhouden van checklists met betrekking tot tentoonstellingen, het opstellen van verslagen en het uitschrijven van bestelbonnen.
 • In samenspraak met het departement productie coördineer en compileer je bruikleenformulieren en assisteer je bij de dagelijkse administratie van bruiklenen; je coördineert de verschillende elementen van het toekomstige programma met rondreizende tentoonstellingen van KANAL.
 • Je doet onderzoek naar de herkomst van geleende werken.
 • Je houdt een overzicht bij van de budgettaire vastleggingen en helpt bij het opstellen van begrotingsramingen.
 • Je bent de bindschakel met en de coördinator van de externe onderaannemers, waaronder kunstenaars, curatoren, ontwerpers, sponsors en fabrikanten.
 • Je registreert nauwkeurig de nodige gegevens in de KANAL-database en in het beheersysteem voor tentoonstellingen.
 • Je bent de interface met de collega’s van de andere departementen.
 • Je neemt deel aan wetenschappelijke evenementen zoals conferenties en symposia.
 • Je draagt bij aan de werking van het team door administratieve ondersteuning te bieden bij de afhandeling van algemene feedback van bezoekers, verzoeken aan het departement en algemene correspondentie.

Programmatie “publiek” en “live”

 • Je ondersteunt alle aspecten die te maken hebben met de uitvoering van de projecten op het vlak van publieksbetrokkenheid en performance en neemt er aan deel.
 • Je ondersteunt de uitwerking van het publieksprogramma en neemt er aan deel.
 • Je bent verantwoordelijk voor het proeflezen en het publiceren van persberichten, labels, catalogi, flyers en alle andere informatie die bestemd is voor de galerie en het publiek, met inbegrip van de selectie van afbeeldingen.
 • Je helpt de toekomstige publiekswerkers informeren over de nieuwe tentoonstellingen en presentaties zodat ze vragen van bezoekers kunnen beantwoorden.
 • - Je verzorgt rondleidingen, publieke presentaties en lezingen.

Aanwinsten

 • - Je doet onderzoek naar en draagt bij tot besprekingen over mogelijke aanwinsten voor de collectie.
 • - In samenwerking met de verantwoordelijke van het departement collectie, bibliotheek en archieven ondersteun je de procedure voor collectieaanwinsten en verzorg je desgevallend het contact met kunstenaars, verkopers en privéverzamelaars.
 • - Je redigeert in een heldere en toegankelijke stijl korte teksten en voorstellen tot aanwinsten voor de collectie, alsook andere tekstuele dragers met betrekking tot de collectie van KANAL, naargelang de noden.
 • - Je houdt de bestanden van de catalogus up-to-date en beheert de informatie met betrekking tot de aanwinsten in de database van KANAL.
 • - Je behandelt vragen omtrent de bewaring, omkadering, fotografering en opstelling van aanwinsten; je bent de bindschakel met de collega’s en externe experten.
 • Je beantwoordt vragen van het publiek en van specialisten met betrekking tot de collectie.

Profiel

Kennis en vaardigheden

 • - Diploma in de kunstgeschiedenis of in een aanverwant terrein, of gelijkaardig door ervaring.

Grondige kennis van de hedendaagse kunst en de kunstgeschiedenis.

Scherp bewustzijn van de hedendaagse debatten met betrekking tot kunst, met inbegrip van het discours over transnationaliteit, koloniaal erfgoed en maatschappelijk engagement.

Ervaring met de organisatie van tentoonstellingen en met opdrachtwerken voor galeries, musea of openbare ruimtes.

Uitstekende vaardigheden als redacteur en presentator.

Beheersing van het Nederlands of het Frans en van het Engels.

Gedragscompetenties

 • - Je bent georganiseerd en kunt om met krappe deadlines.

Je bent oplossingsgericht en praktisch ingesteld.

Je toont enthousiasme en initiatief.

Je bent sterk in communicatie en interpersoonlijke relaties en bent een teamspeler.

Je hebt een aantoonbaar talent om aan meerdere projecten tegelijk te werken met een scherp oog voor alle details.

Je zet je in voor diversiteit en inclusie binnen de werking van onze instelling.

Aanbod

Wij bieden jou:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:
  • Hospitalisatieverzekering
  • Pensioenverzekering
  • Maaltijdcheques van 8 euro
  • MIVB-abonnement
  • GSM-abonnement
  • 8 extra verlofdagen
 • Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.

Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

De Stichting KANAL heeft de ambitie om als organisatie een weerspiegeling te zijn van Brussel, met personeel en publiek even divers als de gemeenschappen waarvoor ze werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL hanteert geen enkele vorm van discriminatie. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks betrekking hebben op de vereiste competenties en/of de gezochte ervaring voor de desbetreffende functie.

Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest