Organisatie

NTGent

STADSTHEATER VAN DE TOEKOMST. OVER NTGENT 2023-2027.

Als Stadstheater willen we onze thuisstad Gent een forum voor theater bieden. We zetten daarvoor vol in op de vijf functies van het Kunstendecreet: productie, presentatie, ontwikkeling, participatie, reflectie.

Als stadstheater wil NTGent een divers publiek bevragen, motiveren en in beweging brengen. Dat doen we door spraakmakende producties te maken en te presenteren en theater in te zetten voor maatschappelijk debat. We zijn immers niet alleen geïnteresseerd in de canon van de klassieke theaterliteratuur, maar vooral in de wereld waarin we leven. We zijn een open huis, toegankelijk voor iedereen.

Onze thuisbasis is Gent. Theater zoals wij het zien altijd lokaal en live. We willen een toonaangevende rol spelen in het Gentse, Vlaamse en internationale podiumkunstenlandschap. We produceren met diverse makers – vaste en gasten – en streven naar een betekenisvolle mix van stemmen.

Het theater dat ons interesseert blijft niet op het podium waarop het werd ingestudeerd, maar gaat internationaal op tournee. Als open en reizend gezelschap willen we met onze producties de wereld binnenbrengen (in Gent) en ze tonen (aan de wereld). We bieden een podium aan acteurs en niet-professionele spelers, van verschillende nationaliteiten en talen.

Het stadstheater zoals wij dat zien staat tussen traditie enerzijds en utopie en experiment anderzijds. We gaan op zoek naar nieuwe klassiekers, naar de mythen, tragedies en contradicties van

onze tijd: door de actualiteit te mythologiseren, en de mythologie te actualiseren. Op die manier willen we vormgeven aan een politiek, mobiel en creatief stadstheater van de toekomst.

Om onze opdracht waar te maken gaan we uit van vijf waarden. Deze waarden vormen een richtsnoer, zowel voor onze interne werking als voor onze positionering in het kunstenveld en in onze relatie met externen: duurzaam, grensverleggend, samenwerkend, transparant, kwetsbaar.

We hanteren daarnaast een aantal leidende principes. Samen met onze waarden vormen ze het kader voor ons dagelijks beleid.

• NTGent realiseert een artistieke werking in de podiumkunsten van uitmuntend internationaal niveau. NTGent zet stevig in op de vijf functies (productie, presentatie, ontwikkeling, reflectie en participatie) en ambieert een erkenning als Vlaamse instelling. Dat statuut kan enkel geïnitieerd worden door een formele uitnodiging van de Vlaamse Overheid. In afwachting daarvan komen we tegemoet aan de criteria.

• NTGent voert een dynamisch, open en integer zakelijk beleid, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, vernieuwend leiderschap, goed bestuur, fair practice en samenwerking.

• NTGent bestaat bij gratie van haar publiek. Met onze publieksactiviteiten willen we een groot en divers publiek bereiken, lokaal en internationaal, live en digitaal.

• We zijn een thuis voor kunstenaars, voor onze partners en voor onze medewerkers. NTGent transformeert naar een Stadstheater van de Toekomst met een open en duurzame infrastructuur en een diverse en inclusieve werking.

• NTGent is een betrouwbare en vernieuwende partner in het culturele veld. We nemen initiatief, steunen en participeren in lokale, nationale en internationale samenwerkingen met als doel de kunsten te ontwikkelen, te vernieuwen en te ondersteunen.

We willen vanuit dit kader verder bouwen aan de toekomst.

Functieomschrijving

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als artistieke leiding van NTGent ben jij/zijn jullie verantwoordelijk voor het uitzetten van het strategisch beleid in een duaal leiderschapsmodel met onze zakelijke leiding. Je neemt een helikopterperspectief in en ontwikkelt artistieke lijnen voor de komende jaren binnen onze vijf functies: productie, presentatie, ontwikkeling, participatie en reflectie. Je bouwt verder op ons huidige beleidsplan en zet transparante werkkaders op om een veelstemmig stadstheater te garanderen. We zoeken iemand die tegelijk een visionaire koers vaart en realiteitszin toont op vlak van budgetten en personeel.

Je bent de drijvende artistieke kracht van het stadstheater in een cultureel landschap dat lokaal in Gent verankerd is en zich regionaal en internationaal op de kaart zet. Je zet ervaring en expertise binnen de podiumkunsten met passie in op deze verschillende niveaus. Je speelt in op lokale dynamieken en bouwt verder aan onze internationale werking. Je bent een sterke netwerker die nieuwe samenwerkingen aangaat en bestaande relaties verdiept.

Als leidinggevende van NTGent ben je een gids die niet alleen richting geeft aan het huis maar er ook ten dienste van staat. Je bent een antenne voor de signalen van onze medewerkers en speelt vanuit de waarden van NTGent in op hun behoeften. Je neemt de rol van artistieke leiding ten volle op, de focus is hier. Je coacht ons artistiek team en toont betrokkenheid bij de werking van andere teams. Het verder uitbouwen van de artistieke community is je verantwoordelijkheid en je bent het aanspreekpunt en de sparring partner voor de betrokken artiesten.

Je zet je stem in voor maatschappelijke en artistieke uitdagingen. Je inspireert en voedt niet alleen medewerkers, artiesten en partners, maar ook ons publiek. Als artistieke leiding ben je verantwoordelijk voor het blijven uitdagen, vernieuwen en bevragen van het huis, artiesten, de stad en het brede podiumkunstenveld. Jouw dynamische visie op wat NTGent als stadstheater van de toekomst betekent, is hierbij van groot belang.

We zoeken iemand die met ons wil blijven zoeken.

Profiel

PROFIEL

• Je bent enthousiast over ons beleidsplan 23-27 en overtuigd van de mogelijkheden om binnen dit kader en vanuit jouw artistieke visie de transformatie van NTGent verder vorm te geven. Je onderschrijft de waarden en leidende principes van NTGent (zie verder, zie ook beleidsplan en beheersovereenkomst). Je wil je rol opnemen binnen een model van duaal leiderschap. Je draagt het belang van diversiteit en inclusie uit.

• Je bent een podiumkunstenaar of vanuit een andere rol vertrouwd met de theaterpraktijk. Zowel een maker, speler, dramaturg, curator, collectief, auteur … kan zich kandidaat stellen. Het is belangrijk dat je ervoor kiest om ten volle de rol van artistieke leiding op te nemen en de tijd te nemen om in huis aanwezig te zijn.

• Je bent geïnteresseerd in het werk en de methodes van de diverse groep aan NTGent verbonden artiesten. Je hebt zin om te bouwen aan een artistieke community en je toont visie om dit concreet in de praktijk te brengen.

• Je bent goed vertrouwd met het lokale en internationale theaterveld, je kan vlot schakelen tussen deze verschillende niveaus en wil zowel aanknopen bij de lokale podiumdynamieken in Gent als de internationale beweging van NTGent verder ontwikkelen. Je ziet jezelf als samenwerkingsbereid en verbindend – zonder scherpte te verliezen.

We geloven in complementariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Je hoeft niet alles zelf te doen of te kunnen. Overtuig ons met je zelfkennis, je visie en je strategie op het artistiek leiderschap om de hierboven geschetste verwachtingen te behalen.

Aanbod

AANBOD

We bieden een competitief loon in lijn met de gehanteerde normen binnen de sector van de podiumkunsten.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen