Profiel

 • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat geschikt is voor directeur beeldende kunsten of muziek-woord-dans in het deeltijds kunstonderwijs en dat erkend is door het ministerie van onderwijs (meer info over de bekwaamheidsbewijzen lees je hier).
 • Je bent in bezit van een pedagogische bekwaamheidsbewijs (verplichte aanstellingsvoorwaarde).
 • Je beschikt over een sterke artistieke visie en hebt een innovatieve geest.
 • - Je hebt de nodige vaardigheden om medewerkers te motiveren, te inspireren en te coachen.
 • - Je handelt proactief, bent sterk in plannen & organiseren en praktisch ingesteld met het oog op het behalen van resultaten.
 • Je bent stressbestendig en voldoende creatief om op onderbouwde wijze oplossingen te bedenken.
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent bereid tot structureel avond- en weekendwerk.

Organisatie

de Academies/Stedelijk Onderwijs

Academie Hoboken Beeldende Kunsten zoekt een tijdelijke directeur Beeld

Ambitieus, toegankelijk en ontplooiingsgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks meer dan vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. Zo’n zesduizend leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Om het brede aanbod en de vooruitstrevende aanpak te kunnen realiseren is Stedelijk Onderwijs Antwerpen voortdurend op zoek naar enthousiaste en gedreven medewerkers met diverse achtergrond om zijn ambities waar te maken.

De Academies van het Stedelijk Onderwijs bestaan uit 11 Academies en 2 scholengemeenschappen: muziek - woord - dans en beeldende kunsten. Elke medewerker binnen de Academies zet zich dagelijks creatief, ondernemend, zelfkritisch, gepassioneerd en teamgericht in. Deze vijf kernwaarden maken het fundament uit van onze bruisende organisatie. In Academie Hoboken bestaat het beleidsteam uit 4 leden: twee artistieke directeurs en twee beleidsmedewerkers.

Voor de Academie Hoboken zijn we op zoek naar een tijdelijke artistiek directeur voor beeld. Onze ideale kandida(a)t(e) is een coach, leider en organisator met affiniteit voor DKO en liefde voor de kunsten én pedagogische sterke ideeën in een snel maatschappelijk veranderende en diverse stad als Antwerpen.

Aanbod

Wat bieden wij?


 • Een tijdelijke voltijdse tewerkstelling met een aanstellingsbreuk van 20/20 in academie Hoboken. Je aanstelling bestaat uit:
  • 20/20 in het ambt van directeur beeldende kunsten (vervanguren) in barema 511 ;
 • Je bruto startloon is afhankelijk je diploma’s en relevante werkervaring. Enkel werkervaring bij een overheidsbedrijf wordt meegenomen, ervaring als zelfstandige of in dienst van een privé-organisatie niet. Hoeveel jaren werkervaring worden meegenomen, wordt bepaald door het ministerie van onderwijs. Meer informatie over de baremaschalen vind je hier terug.
 • Een tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2021 voor het hele schooljaar

Plaats van tewerkstelling


Academie Hoboken beeldende kunsten


Oudestraat 43


2660 HobokenVoor meer info: zie https://www.stedelijkonderwijs.be/academiehoboken

Functieomschrijving

Artistiek pedagogisch:


 • Je coördineert het artistiek beleid van de academie. Je staat in voor de kwaliteitsbewaking van de uitwerking van dit beleid.
 • Je volgt vakwerkgroepen op waar leerkrachten per discipline samenkomen. Je zorgt voor de efficiënte werking van de vakwerkgroepen.
 • Je bewaakt het kwalitatief pedagogisch beleid. Je zorgt ervoor dat de leerkrachten gestimuleerd worden om verschillende didactische werkvormen te hanteren zodat de pedagogische doelstellingen zo optimaal mogelijk behaald worden.
 • Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten binnen de academie. Je zorgt voor de realisatie van de projecten inclusief alle diverse (praktisch) taken die hierbij komen kijken. Je evalueert de projecten en brengt de resultaten in kaart. ( eindexpo afstudeerders, OPENdag, …)

Beleidstaken:


 • Je volgt het personeelsbeleid op. Je stuurt het team van leerkrachten aan, coacht en ondersteunt hen in hun functioneren. Je maakt samen met hen academie, je haalt het beste uit eenieder door ruimte te bieden voor creativiteit, projecten te faciliteren, te durven benoemen wat minder gaat,…
 • Je leidt in samenwerking met het beleidsteam de Academie. Je bewaakt samen met je leerkrachten en het beleidsteam de visie voor de campus academie Hoboken (inclusief Muziek Woord & dans in nauwe samenwerking met je collega directeur).
 • Je staat in voor de organisatie van de academie. Je slaagt er in om plannen uit te voeren en voert ook het nodige administratief werk uit. Je bent bereid om compromissen te sluiten en beschikt over een gezonde dosis uithoudingsvermogen. Binnen het beleidsteam van de campus Academie Hoboken leid & coach je het team van administratieve ondersteuners in overleg met je collega van Muziek, Woord, Dans

Je participeert actief aan relevante overlegmomenten (vakwerkgroepen, beleidsteam van de academie, overleg met artistieke directeurs van andere academies) en onderhoudt een goed contact met al je collega’s. Je bent ook betrokken in de netwerkorganisatie Stedelijk Onderwijs

Solliciteren

Solliciteren kan enkel via de vacaturesite van het Stedelijk Onderwijs

Volgende documenten moeten toegevoegd worden:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Hoogstbehaalde diploma
 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek zal doorgaan op 21 april 2021. De verdere procedure omvat een assessmentcenter (week 26 april, 3 mei, 10 mei 2021) en een jurygesprek (17 mei 2021). Uit alle geslaagde kandidaten kiest de toewijzingscommissie de meest geschikte kandidaat. De andere kandidaten worden opgenomen in een wervingspool. (data onder voorbehoud)

Afsluitdatum van deze vacature

Solliciteren kan tot en met 14 april 2021

Reageren voor: 14/04/2021
Solliciteren

Solliciteren kan enkel via de vacaturesite van het Stedelijk Onderwijs

Volgende documenten moeten toegevoegd worden:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Hoogstbehaalde diploma
 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek zal doorgaan op 21 april 2021. De verdere procedure omvat een assessmentcenter (week 26 april, 3 mei, 10 mei 2021) en een jurygesprek (17 mei 2021). Uit alle geslaagde kandidaten kiest de toewijzingscommissie de meest geschikte kandidaat. De andere kandidaten worden opgenomen in een wervingspool. (data onder voorbehoud)

Afsluitdatum van deze vacature

Solliciteren kan tot en met 14 april 2021

Reageren voor: 14/04/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen