Organisatie

Concertgebouw Brugge vzw

MISSIE

Concertgebouw Brugge is een internationaal kunstenhuis voor muziek, hedendaagse dans en klankkunst. De inspirerende architectuur biedt ook ruimte voor beeldende kunst, literatuur, fotografie en film. Het Concertgebouw verwelkomt als open huis een diversiteit aan kunstenaars, publiek en partners uit binnen- en buitenland en is met zijn werking ook op andere plekken in de stad actief. Door in te zetten op creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan wil het Concertgebouw vernieuwende impulsen geven aan de kunsten en een verscheiden publiek raken, betrekken en helpen ontdekken. Concertgebouw Brugge geeft zo een internationale uitstraling aan de stad Brugge en aan Vlaanderen.

Als cultureel ondernemer vertaalt het Concertgebouw zijn rol als open huis ook naar derden, en stelt het zijn infrastructuur en expertise ter beschikking voor congressen, bedrijfsevents en culturele gastproducties.

VISIE

Het Concertgebouw laat kunst groeien en een rol spelen in ieders leven.

Het Concertgebouw is velen

Het Concertgebouw is een gastvrij en genereus open huis waar een verscheidenheid aan kunstenaars, publiek en partners zich welkom voelt. De inspirerende architectuur is het uithangbord van een werking die gedragen wordt door een talentvol team en wijd vertakt is in de stad, Vlaanderen en het buitenland. We bloeien door samen te werken, en ondersteunen diverse partners bij gemeenschappelijke doelstellingen. De ontmoeting en dialoog tussen mensen en perspectieven - met kunst als aanjager - verrijkt en herijkt de kijk op heden, verleden en toekomst.

Heden, verleden en toekomst

Het Concertgebouw verbindt (oude) kunst met de actualiteit, en westerse tradities met culturen uit andere windstreken, door meerstemmige verhalen te vertellen rond universele thema’s. Met een uitgebreide participatiewerking als speerpunt en een verregaande publiekswerking zet het Concertgebouw volop in op het publiek van de toekomst. We denken aan de volgende generaties en nemen een voorbeeldrol op zowel op het vlak van de ecologische voetafdruk als op het vlak van het ecosysteem van de kunsten.

Meerwaarde creëren in het leven van mensen

Het Concertgebouw gelooft dat kunst mensen kan doen groeien, in vertrouwen en openheid, in kennis en vaardigheden. We geloven dat mensen door kunst groot kunnen worden, of net de verwondering van een kind kunnen blijven bewaren, dat kunst essentieel is in het leven van veel mensen en een antwoord kan bieden op vragen naar betekenis en spiritualiteit. In het artistiek beleid wordt kwaliteit daarom breder ingevuld dan artistieke excellentie. In het publieksbeleid streven we naar publieksverbreding, verjonging en verdieping door informatieverstrekking op maat van elke bezoeker.

Grenzen verleggen

Het Concertgebouw wil makers en uitvoerders in de kunsten verregaand ondersteunen, samenbrengen en inspireren. We stimuleren een onderzoekende houding, out-of-the-box denken en de kruisbestuiving tussen genres en disciplines om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van kunst. Creatieve vernieuwing ontstaat als vanzelf bij onze voortdurende reflectie over de plaats en rol die kunst en kunstinstellingen in de maatschappij kunnen opnemen. Daarbij hanteren we een internationaal perspectief: het beste van de wereld naar Brugge halen, en het beste van Vlaanderen naar de wereld brengen.

Duurzaam en veerkrachtig, dynamisch en ondernemend

Het Concertgebouw wil een duurzame en veerkrachtige organisatie zijn. Gedreven experten vinden er elkaar in een inspirerende, breed gedigitaliseerde werkplek in een klimaat van vertrouwen, samenwerking en autonomie. Door een breed publieksbereik, veelzijdige partnerships en door de infrastructuur en expertise ter beschikking te stellen voor congressen, bedrijfsevents en culturele gastproducties streeft het Concertgebouw ernaar om voor elke euro structurele werkingssubsidie meer dan een euro eigen inkomsten te genereren. Met een preventief gebouwbeheer houden we de infrastructuur continu state-of-the-art zodat het Concertgebouw voluit zijn rol kan spelen als veelgelaagd kunstenhuis in en voor Brugge en Vlaanderen.

Functieomschrijving

Als artistiek assistent maak je deel uit van het artistiek team van Concertgebouw Brugge en rapporteer je rechtstreeks aan de artistiek directeur.

Als rechterhand van de artistiek directeur sta je mee in voor een vlotte realisatie en implementatie van het artistiek beleid van het Concertgebouw.

Het takenpakket omvat:

Ondersteuning:

Je assisteert de artistiek directeur bij het artistiek beleid. Dit omhelst o.a.:

 • permanente opvolging en grondige kennis van artistieke dossiers waardoor interne en externe stakeholders steeds bij jou terecht kunnen voor een inhoudelijke en praktische update
 • ondersteuning bij de coördinatie tussen de verschillende afdelingen, met het oog op een coherent overkoepelend beheer
 • proactieve rapportering aan de artistiek directeur
 • faciliteren van een vlotte interne en externe communicatie
 • voorbereiding van agenda’s, contacteren stakeholders, opstellen van verslagen, follow up van vergaderingen en actieplannen
 • voorbereiden en inhoudelijk mee schrijven aan dossiers en documenten van diverse aard
 • opzoeken en ‘spotten’ van opportuniteiten (bijv. voor extra projectfinanciering of subsidiedossiers)
 • de vinger aan de pols houden bij actuele tendensen en uitdagingen in de culturele sector
 • beschikbaar zijn voor ad hoc zaken

Eigen projecten:

 • opvolgen van ontwikkelingsgerichte dossiers van velerlei aard, bijv. m.b.t. artistieke vernieuwing, partnerships met artistieke en andere organisaties, …
 • zelfstandig uitwerken en opvolgen van enkele toegewezen artistieke projecten, complementair aan het team van programmatoren
 • onderzoek en ontwikkeling: van dramaturgisch onderzoek tot analyses
 • volgen van de vakliteratuur en inhoudelijk voeden van het artistiek team m.b.t. nieuwe inzichten en evoluties
 • meewerken aan het gericht uitbreiden en up to date houden van het Concertgebouw-netwerk

Profiel

 • Je bent een master in de kunsten of humane wetenschappen (musicologie, kunstwetenschappen of andere).
 • Je hebt een hart voor kunst en interesse in muziek en podiumkunsten
 • Ervaring is geen must
 • Je hebt een kritische en analytische geest met zin voor synthese
 • Je bent sterk in persoonlijke organisatie, tijdmanagement, werken met deadlines en werkt proactief
 • Je denkt oplossingsgericht en leert gretig en snel bij
 • Je werkt graag en goed samen, bent communicatief, contactvaardig en positief ingesteld
 • Je zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel stellen je in staat om je werk goed te organiseren in functie van prioriteiten en deadlines
 • Je houdt ervan om initiatieven te nemen binnen het kader van je opdrachten, je ideeën te verwoorden en suggesties te doen
 • Naast het Nederlands is een vlotte kennis van het Frans en Engels een troef
 • Je kan makkelijk overweg met digitale toepassingen en softwareprogramma’s
 • Je schrijft inhoudelijk sterke dossiers
 • Je bent discreet en loyaal
 • Je bent bereid om te werken met flexibele werkuren en om sporadisch in het weekend en ’s avonds te werken

Aanbod

 • Een unieke opportuniteit om de werking van een kunstinstelling vanuit de cockpit te beleven
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 80% of 100 %
 • Een functie in een dynamische, flexibele, diverse en culturele omgeving met fijne collega’s en een breed publiek in een Vlaamse kunstinstelling in een werelderfgoedstad in verandering.
 • Een open werksfeer met ruimte voor initiatief
 • Een verloning volgens barema PC 304 aangevuld met extralegale voordelen
 • Een degelijke interne opleiding en mogelijkheden voor externe opleidingen


Concertgebouw Brugge voert een gelijkenkansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun leeftijd, gender, afkomst of beperking. Starters worden aangemoedigd.

Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
West-Vlaanderen