Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type – architect of burgerlijk ingenieur-architect;


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.


Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


Verloningspakket


Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.


− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.


− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− adjunct van de directeur – architect


Ben je zowel conceptueel en strategisch aangelegd maar sta je graag met je beide voeten op de grond in de realiteit van de gelaagde bouwwereld? Hou je van complexe bouw- en/of technische dossiers in al hun facetten en schalen? Werk je graag in een participatieve omgeving en zet je je graag in voor een beter, inclusiever en innovatiever Brussel? Dan is deze job misschien iets voor jou.


Om het nieuwe investeringsplan van de VGC voor de periode 2021-2025 mee gestalte te geven en te realiseren zoeken we een enthousiaste en competente medewerker die graag balanceert tussen beleid, implementatie en uitvoering.


Als adjunct van de directeur werk je actief mee aan de gehele beleidsondersteuning


(beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en realisatie van diverse


infrastructuurprojecten binnen de directie Gebouwen en Patrimonium.


Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde


doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de vigerende reglementering.


Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid, een efficiënte implementatie en gebouwbeheer (nazorg).


Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van projectleiding, opvolging van technische dossiers, adviesvorming, beleidsondersteuning en visievorming.


Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.


− Je staat in voor het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s.


− Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, het (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken.


− Je stuurt het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te


komen voor alle betrokkenen.


− Je werkt mee aan de opmaak van bouwkundige analyse, stedenbouwkundige analyse,


ruimtelijk ontwerpend onderzoek, voorstellen voor ruimtelijke optimalisatie en


herorganisatie, onderzoek naar pps-mogelijkheden of andere samenwerkingsverbanden ...


− Je staat in voor het voorbereiden en opvolgen van verschillende bouwdossiers (kleine en grote renovaties, nieuwbouw, technische studies …) in al hun facetten, zowel wat betreft het administratieve luik van de interne procedures als het opstellen van het bestek, publicaties, aanstellingen externen, uitvoering en oplevering.


− Je ondersteunt en/of coördineert de werkzaamheden en de processen.


− Je staat in voor de monitoring en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het


beleid.


− Je volgt de (recente) ontwikkelingen op binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en


maatschappelijke trends).


− Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten.


− Je staat in voor de financiële opvolging.


− Je bereidt, zowel periodiek als op vraag, de nodige rapportering voor over de stand van


zaken van specifieke opdrachten en het programma van voorziene ingrepen.


− In samenwerking met de collega architecten, de technisch aanspreekpunten en de


energiebeheerder, en met oog voor het veiligheidsbeleid, coördineer je de uitvoering van


verschillende opdrachten binnen het voorziene budget. Je beheert het overzicht van


nodige ingrepen, je brengt de opdrachten in kaart en maakt ramingen op, overlegt waar


nodig met de gebruikers in de locaties en met collega’s, start overheidsopdrachten op


voor de aanstelling van studiebureaus en aannemers en volgt, in samenwerking met de


collega’s die de locatie beheren, de uitvoering van de studies en werken op tot


oplevering van de opdrachten.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Solliciteren

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je

voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en

telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Reageren voor: 23/02/2021
Solliciteren

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je

voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en

telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Reageren voor: 23/02/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest