Profiel


PROFIEL
Herken je bij jezelf empathie, flexibiliteit, zelfstandigheid en sterk in communicatie? Is menselijk contact jouw drijfveer? Ben je iemand die initiatief neemt, flexibel kan zijn en engagementen waarmaakt? Beschik je over de nodige maturiteit en kan je daarenboven vlot overweg met de courante PC -toepassingen? Kies dan voor de job van arbeidsconsulent!
Een diploma in sociale richting is geen vereiste, maar speelt wel in je voordeel. Tijdens de selectieprocedure wordt in belangrijke mate gepeild naar competenties door praktijk- en/of beroepservaring. Kennis in coaching van anderstaligen is daarbij een dikke troef…
Jobgerelateerde competenties
Kunnen werken met werkzoekenden met migratiegeschiedenis;
Cliënten onthalen, heldere afspraken maken en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, opleidingsmogelijkheden, …);
De vragen en noden van de cliënt identificeren en analyseren (beroepsoriëntatie, opleiding, integratie, …). Aanvraagdossiers samenstellen voor financiële hulp, opleiding, …;
Noden en verwachtingen van werkgevers identificeren (aanwerving, competenties, opleiding, …);
Dossiers van cliënten en van vacatures beheren (inschrijving, opvolging, …);
Vak –gerelateerde informatie bijhouden (wijzigingen in reglementering, plaatsen waar men terecht kan, …) en ter beschikking stellen van de cliënten;
Actieplannen uitwerken, opstarten en de resultaten evalueren

Persoonsgebonden competenties
Klantgerichtheid en contactvaardig;
Voeling hebben met de (super)diversiteit in de samenleving;
Nauwkeurigheid, oa in administratie en afspraken, je kan goed plannen;
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
Leerbereid en leervaardig;
Resultaatgerichtheid;
Zelfstandig werken én samenwerken in een team;
Creatief denken (Inventiviteit);
Omgaan met stress
Courante kennis van Frans, Nederlands en Engels (andere talen zijn een pluspunt).

Organisatie

Internationaal Comité vzw

Aanbod

AANBOD
We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een netwerk van organisaties. Vier projectpartners van BXL@Work werken op het snijpunt van één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk de structurele inbedding van etnisch –culturele minderheden in de samenleving. De veelvuldige contacten en ontmoetingen bieden de kans een boeiend netwerk uit te bouwen.
Verloning volgens barema’s PC 329, interessante arbeidsvoorwaarden;
Voltijds, bepaalde duur tot 31/12/2019, met mogelijkheid tot verlenging. Indiensttreding zo snel mogelijk;
standplaats: Brussel.

Functieomschrijving

TAAKOMSCHRIJVING
In deze functie begeleid je werkzoekenden met migratieachtergrond met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief bij hun zoektocht naar gepast werk.
Je zoekt actief mensen met een migratiegeschiedenis op die nood hebben aan begeleiding rond werk;
Je organiseert infosessies bij cultureel diverse zelforganisaties.
Je speelt maximaal in op de diversiteit binnen de doelgroep, o.a. via een intakegesprek en het afstemmen van individuele doelstellingen en afspraken;
Je begeleidt en ondersteunt bij het realiseren van zijn/haar loopbaankeuzes; bv. wegwerken van belemmeringen, benoemen van mogelijkheden, … ;
Je informeert en adviseert positief kritisch en op maat rond bv. jobkanalen, CV-tips,…;
Je verzorgt collectieve workshops rond versterken van sollicitatievaardigheden en arbeidsattitudes;
Je maakt als teamplayer deel uit van het projectteam, je werkt nauw samen met collega’s en mag rekenen op begeleiding, coaching en een inhoudelijk groeipad;
Je bouwt netwerken op in de regio Brussel, met VDAB/Actiris en andere partnerorganisaties;
Je maakt gebruik van de arbeidsmarkt in de ruime regio.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest