Organisatie

Dienst Stadsrenovatie Gemeente Anderlecht

Bizet, Anderlecht

Functieomschrijving

Om het dynamische en transversale team van de duurzame wijkcontracten te versterken, werft de dienst Stadsrenovatie in het kader van het duurzaam wijkcontract (DWC) Bizet een animator.trice aan.

Het DWC Bizet is een programma voor stadsvernieuwing dat de levenskwaliteit in de Bizetwijk wil verbeteren door middel van vastgoedacties (huisvesting, plaatselijke infrastructuren), acties om de openbare ruimten te verbeteren, acties om de milieukwaliteit van het gebied te verbeteren, acties om de sociale en economische revitalisering op plaatselijk niveau te bevorderen en acties om participatieve activiteiten te ondersteunen.

Tijdens de uitvoeringsfase van het DWC (2021-2025) is de wijkantenne binnen de perimeter Bizet het eerstelijns infopunt, een contact- en ontvangstplaats voor alle kwesties in verband met het DWC en zijn actie. Ze is de draaischijf van de participatieve activiteiten en de sociaaleconomische acties.

Net als de socio-eco coördinatrice, zal de animator.trice openbare ruimten verbonden zijn aan de wi­jkantenne en als opdracht hebben om de projec­tleidster bij te staan in zijn opdrachten in verband met de plaatselijke actoren (bur­gers en verenigingen van de wijk), een essentiële rol op het terrein om de bewoners en de actoren van de wijk, alsook de handelaars en leerkrachten van de diverse scholen (degene die meestal het minst betrokken zijn) te betrekken bij de uitvoering van de ac­ties van het programma. Zijn/haar werk staat borg voor het succes en het voortbes­taan van de uitgerolde acties.

Voornaamste taken:

 • Voortzetting van de participatieve dynamiek die tot stand werd gebracht tijdens jaar 0 van het DWC en ontwik­keling van nieuwe synergieën tussen de diverse actoren van de wijk;
 • Ontwikkeling van een transversale coherentie bij alle participatieve op­drachten van de diverse projecten en van zijn begeleiding op het terrein;
 • Creatie van een netwerk van cohe­rente openbare ruimten die voldoen aan de behoeften van de diverse ge­bruikers;
 • Sensibilisering voor het belang en voor de goede praktijken voor meer duurzaamheid van de openbare ruimten;
 • Opwaardering van de uitgevoerde en komende projecten van het DWC.

  Relatie met de bevolking

  • Een deel van deze opdrachten kan worden gevoerd in samenwerking met de socio-eco coördinatrice;
  • Ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen/evenementen zoals algemene vergaderingen (AV) en wijkcom­missies (WiC) alsook eventuele werkgroepen of bezoeken op het terrein, via een proactieve aanpak die toelaat om de bewoners te betrekken, ook degenen die niet spontaan deelnemen aan de vergaderingen en werkgroepen;
  • Organisatie van workshops, stands, animaties in de openbare ruimte, wijkbezoeken om de fysieke operaties die het daglicht zullen zien (meer bepaald die met betrekking tot de aanleg van de openbare ruimte, voor te stellen en er beter over te com­municeren;
  • De thematische werkgroepen begelei­den / omkaderen / animeren (bijvoorbeeld over het participatieve luik) waarvoor de rol van de animator bij de bewoners essentieel is voor de projectoproepen m.b.t. de plaatselijke en burgerlijke initiatieven. Begeleiding van de projectleider en van de socio-eco coördinator bij hun opdrachten, bij de organisatie en de animatie van de participatieve mo­menten en het handhaven van een per­manent contact met de wijk;
  • De informatie voor de bevolking ef­ficiënt verspreiden in elk stadium van het proces, op een wijze die verstaanbaar en toe­gankelijk is voor het grote publiek, zorgen voor de aansluiting van de bewoners en een beter begrip van de diverse projecten door de gebruikers, communicatie- en animatietuigen ontwikkelen die geschikt zijn aan de verschillende publieken van de wijk;
  • Instaan voor de opvolging en de vers­lagen van de vergaderingen;
  • Opstelling van de teksten en levering van de grafische documenten bestemd voor de kranten en newsletters van de wijk.

Profiel

Gedragsmatige competenties:

 • autonoom kunnen werken;
 • verantwoordelijkheidszin;
 • gemotiveerd en flexibel;
 • ondernemend en proactief;
 • mogelijke synergieën kunnen identificeren en faciliteren;
 • sterke teamgeest;
 • meertaligheid is een grote troef;
 • Technische competenties:
 • Animatievaardigheden om groepen te stimuleren en allerlei acties te bevorderen: communicatie, begeleiding,…
 • Sterk in conflictbeheer;
 • Capaciteit om de informatie bereikbaar te maken en snel te verspreiden;
 • Belangstelling voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en milieuproblematiek;
 • Kennis van en/of ervaring met burgerparticipatie;
 • Organisatie- en planningstalent;
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Kennis van de gangbare software en het internet;
 • Ervaring projectbeheer en/of organisatie van evenementen is een troef;
 • Belangstelling en/of kennis van de Brusselse context en de verenigingssector is een troef.

Aanbod

 • Contract : Onbepaalde duur;
 • Arbeidsregime: Voltijds;
 • Uurrooster : 5/5 of 3/5
 • Een zorgzame, stimulerende en dynamische werkomgeving;
 • Barema van de publieke sector voor niveau B
 • Tweetaligheidspremie (indien in bezit van Selor-taalattest);

 • Jaarlijks verlof: 20 dagen en 6 dagen extralegaal voor een voltijdse betrekking- (berekend in functie van de aanwervingsdatum);

 • Reglementair verlof (14 dagen) voor een voltijdse betrekking berekend in functie van de aanwervingsdatum;

 • Collectieve hospitalisatieverzekering;

 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;

 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer 100% (cf. Reglement);

Solliciteren

Stuur jouw motivatiebrief en CV (plus een kopie van jouw diploma(s)) naar lrebouh@anderlecht.brussels en tnova@anderlecht.brussels

Solliciteren

Stuur jouw motivatiebrief en CV (plus een kopie van jouw diploma(s)) naar lrebouh@anderlecht.brussels en tnova@anderlecht.brussels

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest