Organisatie

Markant vzw

Markant vzw, met ingang van 1 juni Vrouwennet vzw, is de overkoepelende organisatie voor de Markant-, Best Pittig- en Artemis-groepen.

Met onze vele vrijwilligers stimuleren wij – via een kwalitatief vrijetijdsaanbod - de participatie van vrouwen aan het brede maatschappelijke en culturele leven. Wij leveren een bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving en streven naar meer wel-zijn voor vrouwen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Als netwerk van actieve en ondernemende vrouwen engageert Markant vzw zich ook voor verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld de WOMED Award en Fempreneurs.

Onze vereniging wordt gedragen door een 20-tal vaste medewerkers en een zeer uitgebreid netwerk van vrijwilligers.

Op zoek naar een uitdagende functie waarin je samen met het Bestuur de vereniging kunt navigeren doorheen een aantal maatschappelijke veranderingen?

Functieomschrijving

Tot de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur behoren ondermeer:

 • de dagelijkse leiding en de coördinatie van het geheel van Markant vzw
 • het - in goed overleg met het Bestuur - uitbouwen en ontwikkelen van Markant vzw op lange termijn en het positioneren van de organisatie in de bredere samenlevingscontext
 • het leveren van een visie en bijdrage in het uitwerken en realiseren van het beleidsplan
 • het vertalen van het beleidsplan in operationele doelstellingen in overleg met de leden van het Beleidsplanningsteam
 • het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het rapporteren omtrent vorderingen
 • het voeren van het HR-beleid en het coachen en evalueren van de leidinggevenden en de verantwoordelijke boekhouding en programmatie
 • het voeren van het financieel beleid inclusief het opvolgen en respecteren van de budgetplanning
 • het voorbereiden en opvolgen van meetings: Bestuur, Algemene Vergadering, Advies- en Financieel Comité, Beleidsteam en Coördinatieteam
 • het leggen en bewaken van de link tussen de centrale organisatie en de vrijwilligers/leden aan de basis
 • het extern vertegenwoordigen van Markant vzw op basis van een rolverdeling met de algemeen voorzitter
 • het opvolgen van contracten, sponsordossiers en externe engagementen van Markant vzw

Profiel

 • Beschikt bij voorkeur over een masterdiploma, aangevuld met een ruime en relevante ervaring in een leidinggevende en coördinerende functie
 • Affiniteit met sociaal-cultureel werk en/of de wereld van het ondernemerschap is een pluspunt
 • Beschikt over sterk ontwikkelde communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en treedt verbindend en inspirerend op naar zowel de interne als de externe omgeving.
 • Leidt met kennis, charisma en verantwoordelijkheidszin
 • Heeft een stevige financiële en commerciële achtergrond: beheren van budgetten, opmaken van begrotingen en het genereren van inkomsten
 • Investeert in de draagkracht van de organisatie door doelgericht te coachen, te delegeren en te inspireren
 • Heeft een frisse kijk op nieuwe maatschappelijke vragen en/of ontwikkelingen en kan die omzetten naar nieuwe kansen voor de organisatie

Tot de kerncompetenties van onze vereniging benoemden we klantgerichtheid, samenwerken, eigenaarschap, initiatief en organisatiesolidariteit. Deze competenties worden verwacht van alle medewerkers, niet in het minst de algemeen directeur zelf.

De meer specifieke competenties die verwacht worden voor deze functie zijn voornamelijk de volgende:

 • Coachen: stimuleert en motiveert anderen tot persoonlijke ontwikkeling
 • Samenwerking stimuleren: laat medewerkers in teamverband aan een gemeenschappelijk doel werken en schept hiertoe het kader
 • Netwerken: sterke sociale en relationele vaardigheden om vanuit verschillende belangen relaties aan te gaan, te onderhouden en aan te wenden om doelstellingen te realiseren
 • Voortgangscontrole: opvolgen in tijd van de voortgang van processen en taken
 • Beslissen: zich durven uitspreken voor een bepaald standpunt of een bepaalde actie
 • Visie: in staat zijn om zaken op een afstand te bekijken en ze in hun ruimere context te plaatsen
 • Strategisch handelen: een lange-termijn-visie kunnen ontwikkelen in functie van een continu veranderende omgeving en ze concreet kunnen maken in doelstellingen en acties

Tenslotte:

 • In het bezit van een rijbewijs B
 • behendig met diverse computertoepassingen en overtuigd van het nut van digitalisering
 • Regelmatig avondwerk (vergaderingen, evenementen) schrikt je niet af

Aanbod

 • Een voltijdse en uitdagende functie binnen een organisatie die zich op het snijvlak bevindt van de sociaal-culturele wereld en die van het ondernemerschap
 • Een competitief en marktconform verloningspakket met extralegale voordelen
 • Mogelijkheid tot telewerk (maximum 50 %)
 • Deel uitmaken van een organisatie die kandidaten selecteert op basis van competenties en motivatie, los van etnische origine
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant