Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor twee functies van administratief medewerker (niveau C) bij de directie Personeel en HRM.

De directie Personeel en HRM begeleidt je als VGC-medewerker in alle aspecten van je VGC-loopbaan: van je sollicitatie over je opleidingen tot je vertrek. Daarnaast ondersteunen wij als directie alle andere organisatieonderdelen bij hun personeelsprocessen.

Competentiemanagement is hierbij een belangrijke rode draad. Ook de sociale dienst maakt deel uit van de directie Personeel en HRM.

Als administratieve duizendpoot zorg je voor de gehele administratieve ondersteuning van de directie Personeel en HRM. Je wordt o.a. ingeschakeld in het team van rekrutering en selectie en personeelsadministratie.

Samen met heel wat andere collega’s ontzorg je de VGC-medewerkers zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven. Je komt terecht in een fijn en ervaren team in een dynamische directie.

Opdrachten:

Je werkt mee binnen het team personeelsadministratie rond verschillende thema’s zoals aanstelling, aanvragen, loopbaanonderbreking, ontslag, ziekte …

- Je stelt personeelsdossiers samen.

- Je stelt arbeidsovereenkomsten en besluiten op.

- Je verwerkt en volgt de bijbehorende tewerkstellingsdocumenten en aanvraagformulieren op.

- Je voert gegevens in en volgt deze op in de personeelssoftware.

- Je klasseert documenten en dossiers.

- Je beantwoordt vragen van VGC-personeelsleden over hun persoonlijk personeelsdossier.

- Je draagt bij aan de maandelijkse loonverwerking en loongerelateerde aangiften.

- Je werkt administratief mee aan projecten binnen de directie Personeel en HRM.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau C. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een diploma van het hoger secundair onderwijs;

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of C buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als medewerker bij de directie Personeel en HRM kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 6 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als medewerker (met salarisschaal C111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 14 110 EUR en 22 610 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.172 EUR en een netto maandwedde van 1.771 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering wanneer je langdurig ziek bent.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest